Ordningsvakter som utfört en skyddsvisitation

FRÅGA
Om en ordningsvakt som bevakar lokal trafiken omhände tar en person för våldsamt motstånd. Har vakten då rätt att kroppsvisiter den gripne väl i häktnings lokalen utan ens tillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det enkla svaret är ja. Om du blivit gripen eller omhändertagen framgår inte av din fråga men i praktiken spelar det ingen roll, ordningsvakten har haft rätt att utföra en skyddsvisitation i båda fallen. Detta ska inte blandas ihop med en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning! En kroppsvisitation innebär att man går igenom kläder, väskor och andra tillhörigheter enligt rättegångsbalken (RB) 28 kap. 11 § 3 st. En kroppsbesiktning innebär att man går igenom en persons kropp enligt RB 28 kap. 12 § 3 st. Detta är inte tillåtet för ordningsvakter eftersom det inte anses nödvändigt.

Syftet med att utföra en skyddsvisitation är att ytligt leta efter farliga föremål som kan skada den gripna/omhändertagna eller ordningsvakten. Lagstöd för detta återfinns i polislagen 19 § 1 st. 1 p. och gäller även ordningsvakter enligt PL 29 §. Omhändertaganden och gripanden som ordningsvakterna gör ska alltid prövas av polisman vilket gör att en ytterligare visitation inte anses nödvändig eftersom det är polisens uppdrag att utreda brott och lagföra dessa, inte ordningsvakternas.

Förståeligt så kan detta uppfattas som kränkande men ordningsvakterna vet sällan vilken typ av människa de har framför sig. Därför är det viktigt att göra en skyddsvisitation för att säkerställa att den frihetsberövade inte har vapen eller farliga föremål som kan användas mot ordningsvakterna eller mot sig själv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (59)
2020-06-30 Befogenheter för ordningsvakter, särskilt avvisande, handfängsel och omhändertagande
2020-06-23 När har en ordningsvakt gått för långt?
2020-05-27 Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?
2020-05-20 Får en väktare gripa personer?

Alla besvarade frågor (81795)