Ordningsvakter neka underåriga

FRÅGA
Med vilket lagstöd kan en ordningsvakt neka den enskilde entre till en allmän tillställning pga minderårig?Enl 7 kap. 2§ En ordningsvakt får utföra andra uppgifter än ordningshållning endastom sidouppgiften inte innebär att uppdraget att upprätthålla allmän ordningförsummas.Allmänna rådVad som sägs i 7 kap. 1–2 §§ hindrar inte att en ordningsvakt exempelvis frågar den som avser att besöka en restaurang om han eller honhar legitimation i syfte att kontrollera ålder.Däremot bör en ordningsvakt med hänsyn till 7 kap. 1–2 §§ inte fåservera alkohol eller godtyckligt selektera besökare. Sett till detta lagstödet så kan en ordningsvakt kontrollera ålder men nödvändigtvis inte neka pga denna. Detta faller inte heller under diskriminering att bli nekad pga ålder men själva lagstödet som en ordningsvakt måste använda sig av kan jag inte hitta.Att hävda att de använder sig av PL13 "...sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas." där i den straffbelagda handlingen för en minderårig skulle då vara brottsprovokatör genom uppvigling att ha till avsikt att köpa alkohol, 16 kap. 5 § BrB. Det innebär att någon i ord eller skrift uppmanar till brottslighet. Alternativt oredligt förfarande som stadgas i 9 kap. 8 § BrB och som innebär att någon förfar oredligt och vilseleder någon att utföra handling eller underlåtenhet som medför skada för den vilseledde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Såvitt jag kan se är du rätt ute i ditt resonemang. Det som ställer till det är att krogen ofta är ett mellanting som skapar problem. Enligt ordningslagen (OL) 2 kap. 3 § så räknas krogen som en offentlig tillställning. Däremot så ingår man ett civilrättsligt avtal med krögaren. Det innebär att man enligt lag har rätt att tillträda den offentliga tillställningen men kommer att vara skyldig att gå med på eventuella villkor som krögaren kan ha, t ex betala inträde, följa ordningsregler eller ha vårdad klädsel, så länge de inte ägnar sig åt diskriminering på grund av kön, hudfärg eller liknande (för definitioner se diskrimineringslagen 1 kap. 4 §). Det skulle kunna argumenteras för att det kan tyckas vara åldersdiskriminering men motiveras förmodligen rätt ofta av att det kanske inte är helt lämpligt att underåriga vistas i en miljö där alkohol blir väldigt lätt tillgängligt.

Det kan dock precis som du skriver ifrågasättas vad ordningsvakterna har för roll i detta. Det du lyfter, alltså att kontrollera att tillträdande personer uppfyller de krav som krögaren har är egentligen entrévärdarnas uppgift och det är barpersonalens uppgift att tillse att servering endast sker till personer som lagligt får dricka alkohol enligt alkohollagen 3 kap 7 och 8 §§ Det finns alltså inget lagstöd utanför de du nämner. Såvida inte personen i fråga utgör en ordningsstörning, begår ett brott eller dricker alkohol så har inte ordningsvakterna detta till uppgift. Det har med det civilrättsliga avtalet mellan gästen och krögaren att göra, inte ordningsvakterna som tjänsteman i allmänhetens tjänst. Däremot kan man ha förståelse för den dubbla stolen som ordningsvakterna många gånger sitter på då de är anställda av krögaren och får lön av denne (må vara på grund av att de lagstadgat måste ha vakterna) men ska arbeta under premissen att vara polisens förlängda arm.

Hoppas du fått svar på din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (51)
2020-02-07 Ordningsvakt som agerar på misstanke
2020-01-28 Våld vid gripande
2020-01-28 Fråga om biljettkontrollanters befogenheter
2020-01-24 Får en ordningsvakt kroppsvisitera och ta egendom i beslag?

Alla besvarade frågor (77530)