Ordningsvakt som agerar på misstanke

Hej, jag undrar om en ordningsvakt på en krog/nattklubb har rätt att kroppsvisitera dig om dem misstänker att man innehar droger?

Jag blev personligen intagen i ett rum där ordningsvakten anklagade mig för att ha brukat droger och kände därefter igenom mina kläder.

Vakten påstod att jag var misstänkt för att ha tagit droger efter ett toalett besök. När dem inte hittade några illegala preparat så blev jag istället ombedd att lämna nattklubben.

Frågan är då om denna vakt har befogenhet till att göra på det här viset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är förbjudet att både inneha och att bruka narkotikaklassade preparat enligt narkotikastrafflagen 1 § och belagt med fängelse i straffskalan. Det innebär att envar (alla) får gripa en person som begår brottet med stöd av rättegångsbalken 24 kap. 7 § 2 st. om gärningen begicks på bar gärning (om man ser personen).

Ordningsvakterna har här ett svårt uppdrag. Självfallet får man inte vistas på krogen och vara drogpåverkad men svårigheten blir hur ordningsvakterna ska veta detta. Även om de trott sig se något eller går på ett vittnesmål så vet de ju faktiskt inte vad det är du satt i dig för preparat och huruvida det är narkotikaklassat eller inte, därför vet de inte huruvida du begått ett brott som är belagt med fängelse i straffskalan.

Ordningsvakterna får utföra en så kallad skyddsvisitation då någon är frihetsberövad vilket framgår av polislagen (PL)19 § (och PL 29 § som säger att det även gäller ordningsvakter). Frihetsberövad är man antingen om man är gripen enligt RB 24 kap. 7 § 2 st. men även om ordningsvakten utför ett omhändertagande eller ett avlägsnande enligt PL 13 §. Man söker då igenom personen i syfte att leta efter vapen eller farliga föremål som kan skada antingen ordningsvakten eller personen som är omhändertagen eller ska avlägsnas. Visitationen ska enbart utföras om det är nödvändigt och innefattar endast att klappa ovanpå kläder och känna utanpå det som inte är bar hud. Det innefattar t ex inte väskor.

Som du ser finns det inga lagliga skäl till att ordningsvakterna skulle ha genomsökt dig på de grunder de angav.

Om du skulle avlägsnas från krogen skulle ordningsvakterna meddelat dig detta. Ordningsvakterna skulle dessutom förklarat för dig att de skulle utföra en skyddsvisitation och att syftet var att säkerställa att du inte har något på dig som kan skada dem eller dig under transporten ut från krogen, det framgår av de allmänna skyldigheterna i lagen om ordningsvakter 8 §.

Att be dig lämna krogen låg inom deras befogenhet men såvitt jag kan se utifrån det du berättat så nej. Ordningsvakterna har agerat enbart på misstanke, något de ska överlåta till polisen som har laga stöd för detta och de har dessutom utfört en skyddsvisitation på något lösa grunder i alla fall utifrån vad de delgett dig för information om varför de vidtog den åtgärden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”