Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt

FRÅGA
Tjena! Har ADD och var sugen på att bli polis. Såklart så är detta inte möjligt. Men undrade vad lagem säger om väktare med ADD? Tack i förhand.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 kap § 4 Lag (1980:578) om ordningsvakter anges det vilka kvalifikationskrav som gäller för den som vill bli ordningsvakt. Bestämmelsen ger uttryck för att endast den som är lämplig med hänsyn till laglydnad och andra omständigheter samt har fyllt 20 år kan omfattas av kvalifikations kravet.

Fokus här ligger på laglydnad. Med laglydnad menas du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren. Det är främst de fem senaste åren som ligger till grund för om du ska antas eller inte till utbildningen.

Polismyndigheten är den institut som ger vidare föreskrifter kring utbildningen för ordningsvakter och kraven för att bli ordningsvakt. Du kan läsa mer om det på deras hemsida här.

Även här hittade jag en bra sammanställning av de riktlinjer som gäller för kraven för att bli ordningsvakt.

Utifrån lagens bestämmelse om kvalifikationskrav och de andra riktlinjerna bör inte en ADD diagnos vara det avgörande för ett negativt utfall när man söker sig in på utbildningen för att bli ordningsvakt. Däremot kommer man genomgå olika tester som för att avgöra lämpligheten för yrket.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (80)
2021-09-30 Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?
2021-09-30 Får ordningsvakter kolla väska
2021-09-29 Får ordningsvakter kontrollera legitimation
2021-09-11 Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

Alla besvarade frågor (96532)