Ordererkännande som inte överensstämmer med order

https://lagen.nu/1915:218#P6S1Om man får en order och skickar ett ordererkännande vilket gäller om dokumenten inte stämmer till 100%.

tex. betalningsvillkoren är olika eller leveranstiderna stämmer inte överens.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga finner vi inom det avtalsrättsliga området. Jag tänker börja med att förklara generella principer inom avtalsrätten och därefter koppla det till din fråga. Relevant lag är den så kallade Avtalslagen(AvtL).

Anbud-acceptmodellen

Inom den svenska avtalsrätten används bl.a. den så kallade anbud-acceptmodellen vid ingående av avtal. Denna modell innebär att en part agerar som anbudsgivare(A) och den mottagande parten agerar som anbudsmottagare(B). B mottar anbudet och har att ta ställning till det genom att lämna ett svar eller en accept. Först när anbud och accept, som alltså är det samtyckande svaret på anbudet, har utväxlats, har i princip avtal tillkommit. Om accepten inte motsvarar anbudet eller inkommer senare än vad anbudsgivaren bestämt, tillkommer inget avtal.

Svaret stämmer inte överens med anbudet

I det fallet att accepten inte stämmer överens med anbudet, så kommer accepten att gälla som ett nytt anbud. Detta kallas också för oren accept. Den senare accepten som inte stämde överens med anbudet (på grund av t.ex. olika betalningsvillkor, köpeskilling eller leveransvillkor), kommer härmed att gälla som ett nytt anbud som den ursprungliga anbudsgivaren måste ta ställning till.

Huvudregeln är därmed att en accept som inte stämmer överens med anbudet leder till att avtal inte ingås. Det finns emellertid ett undantag till denna regel som leder till att avtal ändå uppstår, se 6§ andra stycket AvtL. Förutsättningarna är följande:

-B som avsänt den orena accepten anser att den stämmer överens med anbudet.

-Mottagaren (A) av accepten "måste inse" att B tror detta.

-Mottagaren (A) underlåter att meddela B att accepten är oren och att A inte vill godta den. A reklamerar således inte.

Sammanfattning

För att sammanfatta är svaret på din fråga preliminärt att varken ordern eller ordererkännandet gäller. Det avgörande är istället om det finns ett avtal mellan parterna.

Ordererkännandet gäller emellertid som avtal förutsatt att "A" – mottagaren av ordererkännandet – inte meddelar "B" att ordererkännandet skiljer sig i väsentliga delar och att denne inte vill godta den. Med andra ord, att "B" inte reklamerar ordererkännandet.

Jag hoppas att jag kunde svara väl på din fråga!

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”