Ordalydelsen i 12 kap. 4 § Jordabalken

2016-07-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har skrivit på ett hyresavtal där nedan star angående uppsägning : "Kontraktet kan tidigast sägas upp till det månadsskifte som inträffar närmast tre månader efter uppsägningstillfället" Jordabalken säger: "4 § Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla 1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller 2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal."Vad jag kan se så betyder detta två olika saker. Det avtal jag och min sambo skriver på tolkar jag såhär: Uppsägningsdatum: 6 juniDärefter ska tre månader gå, 6 juli, 6 augusti, 6 September och det månadsskifte som ligger närmst är då augusti/September. Vad jag tolkat är att ordet "efter" hade stått som I jordabalken skulle vi ha betalt tom. September, men nu gör det inte det, så vi borde bara vara skyldiga att betala tom. augusti. Skulle bara vilja höra hur ni ser på detta.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag har valt att dels tolka den faktiska ordalydelsen, förarbeten till lagen samt vägledande rättsfall för att kunna utröna hur lagstiftaren har tänkt.

Ordalydelsen i 12 kap. 4§ Jordabalken, här, tolkar jag, enbart genom att läsa lagen, att om ni säger upp avtalet den 6 juni borde ni enbart behöva betala augusti månadshyra som den sista, då efter tre månader är månadsskiftet mellan augusti och september den närmaste.

Om man läser vägledande praxis, RBD 14:87 gemensamt med Regeringens proposition 1983/84:137 s 95, 97 och 116, kan man nå framtill slutsatsen att 3 månader enbart är ett minimum krav som inte helt strikt behöver följas utan uppsägningstiden kan även anses få vara längre. Vad som är väldigt tydligt är att lagstiftaren har skrivit lagen för att vara till fördel för hyresgästernas besittningsskydd, här ses långa uppsägningstider som fördelaktigt, vilket givetvis ska vägas in i en tolkningsproblematik.

Ett citat från Regeringens proposition 1983/84:137 s.97 som jag tror kan hjälpa till här: "Det vanligaste är en uppsägningstid på tre månader, vilket innebär att uppsägning måste ske före den 1 juli om avtalet skall kunna upphöra den 1 oktober. " Enligt lagstiftaren skulle alltså en uppsägning den 6 juni infinna sig skiftet september/oktober och ni skulle då bli tvungna att betala även septembers hyra.

Jag hoppas ni har fått svar på er intressanta fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91308)