Ord står mot ord - gåva eller penninglån - vad gäller?

Hej!

Jag och mitt ex är oeniga kring vår bodelning.

Exet hävdar att jag är skyldig honom pengar för olika småkrediter som han vid vår separation betalade. Jag anser att det är en gåva, han anser att det är en skuld. Det finns inga papper/avtal skrivna kring pengarna. Ord står mot ord. Vad gäller? Enligt honom måste jag betala.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det kommer till situationer där ”ord står mot ord” är det omöjligt för någon utomstående att veta vad det är som är sant. Varken något juridiskt ombud eller domstolen kommer kunna veta vad som egentligen har avtalats mellan er angående betalningen av krediterna. Tyvärr är situationer som er relativt vanliga och för att juridiskt sett kunna lösa sådana här tvister använder man sig av något som kallas ”bevisbörderegler”. Det innebär att den person som ”bär bevisbördan” måste kunna bevisa att sitt påstående stämmer. Man brukar säga att ”personen skall styrka sitt påstående”. Om personen som bär bevisbördan inte lyckas styrka sitt påstående kommer den personen att förlora tvisten.

Vem som bär bevisbördan varierar beroende på vad tvisten handlar om. Högsta domstolen har dock fastslagit i NJA 2014 s. 364 (läs domen här) att i tvister som er - där pengar har överförts från en part till en annan och den ena hävdar att överföringen var ett lån som skall betalas tillbaka och den andra parten hävdar att överföringen var en gåva, så är det den part som hävdar att överföringen var en gåva som bär bevisbördan för sitt påstående. Anledningen till att det är ”gåvomottagaren” som bär bevisbördan i sådana här tvister är för att man vill minska risken för missbruk från mottagares sida när det råder oklarhet om bakgrunden till att ett belopp har överförts.

Om det blir en rättslig tvist av er oenighet så är det alltså du som kommer bära bevisbördan för att betalningen av krediterna var en gåva från ditt ex som du inte ska behöva betala tillbaka. Du kommer då behöva skaffa fram bevisning som styrker ditt påstående. Kan exempelvis någon i er närhet fått berättat för sig att ditt ex betalat krediterna som en gåva till dig och som skulle kunna vittna vid en eventuell rättegång?

Sammanfattningsvis, om er oenighet leder till en rättslig tvist så kommer du att behöva styrka att betalningen av krediterna utgjort en gåva. Om det inte finns någon bevisning, varken papper/avtal eller någon närstående som kan intyga att ditt påstående stämmer kommer du tyvärr förlora tvisten och behöva betala beloppet till ditt ex. Eftersom rättsliga processer ofta tar mycket lång tid rekommenderar jag er att försöka lösa oenigheten utan domstolens inblandning.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo