Ord mot ord - privatpersoner

2016-06-12 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Hur gör jag när ord står mot ord i en affär mellan privatpersoner? Det handlar om en MC som jag köpt som jag på 2 dagar upplever 4 motorstopp med helt oprovocerat och oförklarliga stopp. Ägaren har sålt en "fullt fungerande" motorcykel och vägrar återta hojen då den enligt honom fungerar när han kör den.Hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 17§ Köplagen (1990:931) (KöpL) ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, om varan avviker från något av ovanstående är varan att anse som felaktig. I detta fall bör MC:n vara att anse som felaktig då oprovocerade och oförklarliga stopp avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 18§ KöpL föreligger det även fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Enligt 20§ KöpL får dock inte köparen åberopa fel som han måste ansetts ha känt till vid köpet. Om du undersökte MC:n före köpet eller underlät att följa säljarens uppmaning att undersöka MC:n får du inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen. MC:n ska ha varit felaktig då risken gick över på köparen enligt 21§ KöpL, alltså vid avlämnande av MC:n till dig enligt 13§ KöpL.

Om MC:n är att anse som felaktig får du enligt 30§ KöpL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Enligt 34§ KöpL har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Du får enligt 37§ KöpL kräva prisavdrag eller häva köpet om avhjälpande eller reklamation inte kan komma ifråga. Du får enligt 39§ KöpL häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Du får dock inte häva köpet om du inte inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet meddelar säljaren att du häver köpet. Det du kan göra om ni inte kan nå en överenskommelse är att vända dig till Tingsrätten och lämna in en stämningsansökan mot säljaren.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1263)
2020-11-26 Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?

Alla besvarade frågor (86476)