FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/01/2016

Oorganiserade arbetstagares lön när inget anges i anställningsavtalet

Hej, vad gäller beträffande de oorganiserade arbetarnas löner om deras lön inte anges särskilt i anställningsavtalen?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Den rättsliga utgångspunkten är att det inom civilrätten råder avtalsfrihet, såvida inte annat är reglerat i lag.

När lönen inte anges i anställningsavtalet

Har lönen inte angivits i anställningsavtalet mellan arbetsgivaren (AG) och den oorganiserade arbetstagaren gäller som utgångspunkt att den oorganiserade arbetstagarens anställningsavtal hämtar sitt innehåll från det vid varje tidpunkt på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet (KA). Detta kallas för kollektivavtalets normerande verkan. Så om KA anger 20 000 kr för ett visst arbete har den oorganiserade som utgångspunkt rätt till 20 000 kr i lön om hen utför det arbetet.

Jämkning av anställningsvillkor

Kollektivavtal kan ge uttryck för vad som är skäliga villkor i ett anställningsförhållande. Om ett anställningsavtal i för stor utsträckning avviker från de i branschen gällande KA utgör detta grund för jämkning av anställningsavtalets villkor med stöd av avtalslagen 36 §, se https://lagen.nu/1915:218.

Kollektivavtalsbrott

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal är AG rättsligt förpliktad att tillämpa KA bestämmelser även i förhållande till de oorganiserade arbetstagarna. Gör inte AG detta utan avtalar om avvikande anställningsvillkor (bl.a. lön) så gör sig AG skyldig till kollektivavtalsbrott och kan få betala skadestånd till arbetstagarorganisationen (facket) man har KA med. De enskilda oorganiserade arbetstagarna kan dock inte kräva den lön som fackets medlemmar har rätt till enligt KA utan överenskommelsen mellan AG och den oorganiserade gäller.

Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.


Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000