Omyndiges möjlighet till att ingå anställningsavtal

2017-06-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Får en 17,5 årig person ta ett jobb på annan ort utan förändras samtycke? Väl Mött
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En person under 18 år har som utgångspunkt inte rätt att ingå avtal. Man brukar säga att dessa är omyndiga eller att de saknar rättshandlingsförmåga. Som huvudregel kan därmed inte en 17 åring ingå anställningsavtal oavsett ort. Undatag finns dock. En omyndig kan ingå anställningsavtal med vårdnadshavares samtycke, 6 kap. 12§ i föräldrabalken. I frågan säger du dock att inget samtycke har givits.

Den omyndige kan dock fortfarande ingå anställningsavtal utan samtycke om den tidigare har haft en anställning som har varit av liknande art, sålänge som den omyndige har fyllt 16 år. Exempel på detta är om en 17 åring tidigare har jobbat på en restaurang så behöver hen inte ha samtycke från föräldrarna för att söka ett nytt restaurangjobb av liknande karaktär. Svaret på din fråga beror alltså på omständigheterna i fallet. Har personen inte haft en liknande anställning på orten så borde hen inte få ingå ett anställningsavtal. Har den omyndige haft en liknande anställning fast på en annan ort så blir det en bedömningsfråga i det enskilda fallet om hen kan söka ett liknande jobb på en annan ort. Något som är svårt för mig att svara på utan större vetskap om omständigheterna i det enskilda fallet.

Ett anställningsavtal kan även sägas upp av vårdnadshavarna om de anser att arbetet påverkar den omyndiges hälsa, skolgång eller utveckling, enligt tidigare nämnda paragrafs stycke 2.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1919)
2021-07-31 Får en arbetsgivare boka in extra pass utan den anställdes godkännande?
2021-07-29 Nekad jobb på grund av brottsmisstanke
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning

Alla besvarade frågor (94568)