Omvårdnad av hund efter sambouppbrott

2017-12-15 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, jag och min Sambo separerade för cirka ett halvår sedan och vi försökte hålla god ton pga att vi äger en hund tillsammans, båda har betalt lika för han men min ex sambo står på kontraktet för hunden men betalningen skedde från mitt bank konto.efter mycket om och men så har jag kommit till slutsatsen att de ej går att sammarbeta med min sambo för delad vårdnad av vår hund, då hon inte håller de hon säger och inte ger mig möjligheten för att ha min hund.Det går ej att tala med ex sambon om detta då den personen ignorerar helt och hållet de faktum att vi båda äger honom och låter mig ej ha hunden till delad vårdnad.Hur kan jag gå tillväga angående detta, då jag känner att jag blivit orättvist behandlad och har rätten att ha honom minst varannan helg, men att min ex sambo ej ger mig den rätten och står ej för vad den personen sagt och lovat.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En hund ses i lagens mening som en lös sak, inte en levande individ, vilket kan skapa problem vid tillämpning av lagar på en problematik som denna.

Av sambolagen följer att man vid bodelning ska räkna med samboegendom. Samboegendom är gemensamt bohag samt gemensam bostad. En hund ses visserligen som lös egendom i lagens mening men hunden ses som något vars huvudsakliga ändamål är fritid och därav inräknas hunden inte i samboegendomen. Personen som då får behålla hunden efter separationen är personen som äger hunden.

Då du säger att ni båda står på kontraktet som köpare samt ägare tillämpas samäganderättslagen. Av 1 § framgår att två ägare av samma egendom ska ha lika stor andel i egendomen. Huvudregeln är alltså att ni båda äger lika mycket av hunden. Enligt 2 § måste ni båda acceptera de beslut som ska tas kring hunden om situationen inte kräver att ett beslut måste tas snabbt, t ex. om det handlar om ett veterinärbesök. I det fall man inte kan komma överens med personen man samäger med kan man be rätten utse en god man för hunden. Då det är ett djur skulle jag säga att detta inte är den bästa lösningen men det finns exempel på hundar som faktiskt blivit tilldelade en god man för att denna person ska hjälpa till med förvaltningen av hunden.

Det man ska komma ihåg är att det handlar om ett djur, en levande individ med egna känslor. Enligt 2 § djurskyddslagen ska djur skyddas mot onödigt lidande, detta innefattar också psykiskt lidande. Med anledning av detta är såklart det bästa om ni kan komma överens om hur vårdnaden om hunden ska fördelas. Min rekommendation är att du förklarar hur lagen ser ut för din exsambo och att ni på så vis förhoppningsvis kan komma fram till en lösning som orsakar hunden så lite lidande som möjligt.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (614)
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?

Alla besvarade frågor (97608)