Omvandlingsregeln vid vikariat

FRÅGA
Jag har varit timvikarie i snart 3 år. Under min vikarierad, har det tillkommit nya timvikarier, men flera av dessa har fått fast anställning före mig, fast de jobbar bara några månader och jag i snart 3 år. Är det ok att göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetstagaren har en fri anställningsrätt som betyder att arbetsgivaren får bestämma vem hen vill anställa eller inte. Då när dina kollegor går från en vikariatsanställning till tillsvidareanställning avslutas vikariatet och en ny anställning börjar som tillsvidareanställd. Så din arbetsgivare får bestämma vem som ska bli anställd men det finns inskränkningar av arbetsgivarens fria anställningsrätt via diskrimineringslagen, en arbetsgivare får inte diskriminera.

När det kommer till din situation så verkar det som att 5 a § 3 st. lagen om anställningsskydd (LAS) tillämpbar. Då som du skriver har du haft ett vikariat i mer än två års tid, alltså haft en anställning i två år (kan vara flera kortare anställningar som efter varandra) under en femårsperiod. Det betyder att anställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter två år. Dock kan omvandlingsregeln, som den kallas för, inte vara tillämpbar på din situation då regeln är semidispositiv och kan avtalas bort via kollektivavtal enligt 2 § 3 st LAS. Sedan är omvandlingsregeln inte tillämpbar på arbetstagare som är 68 år och äldre enligt 33 d § LAS. Så om omvandlingsregeln är tillämpbar på din situation och du har varit anställd mer än två år under en femårsperiod så bör du ha en tillsvidareanställning.

Min rekommendation
Är att du kollar om din arbetsplats är bunden till ett kollektivavtal och kollar vad kollektivavtalet reglerar. Sen att kontakta facket (om du är med i facket) där de kan hjälpa dig att kolla mer specifikt om omvandlingsregeln är aktuell på din situation då jag inte har tillräcklig information för att avgöra själv. De kan också hjälpa dig att gå till din arbetsgivare och kräva en tillsvidareanställning och sedan kolla så det inte rör sig om en diskriminering.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?