Omvandlingsregeln i LAS 5§

Jag har hört att man kan kräva en fast anställning efter att man har jobbat ett tag eller efter ett visst antal timmar. Men hur funkar det om man inte vill ha en fast anställning? För jag extrajobbar och vill bara jobba lite då och då, och det företaget jag arbetar på kommer ändå inte kunna ge mig fast. Får jag inte jobba kvar då utan fast anställning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS 5§ övergår en allmän visstidsanställning eller ett vikariat som har varat under minst två år under en femårsperiod till att bli en fast anställning. Är arbetstagaren timanställd räknas bara de faktiskt arbetade dagarna och inte de lediga dagara in. Lagens reglering kan frångås genom kollektivavtal.

Enligt lagens ordalydelse binds både arbetsgivar- och arbetstagarparten av anställningens automatiska omvandling till tillsvidareanställning. I praxis har frågan prövats bara då anställningen tidsbegränsats mot arbetstagarens vilja. LAS är dock en skyddslagstiftning till arbetstagarens förmån, och enligt 36§ är det bara arbetstagaren som har rätt att yrka på att anställningsavtalet ska gälla tills vidare om det tidsbegränsats i strid med lagen.

Du har med andra ord en absolut rätt till fast anställning efter att tidsgränsen uppnås, men det finns inget hinder mot att du jobbar kvar med samma anställningsform som tidigare om du inte kräver att få en tillsvidareanställning.

Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”