FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer06/07/2021

Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Jag har jobbat inom samma arbetsgivare som vikarie i ca: 6 år och har samma arbetsuppgifter. Har frågat om jag inte har blivit anställd efter alla dessa år.

Nej blir svaret.

Jag har tydligen hamnat mellan stolarna får jag till svar.

Har inte haft någon semester. Om jag ska ha semester får jag ta mina obetalda dagar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inledningsvis säga att jag inte håller med din arbetsgivare. Jag kommer att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS) och semesterlagen (SemL) för att besvara din fråga. LAS är, som namnet antyder, ägnad att ge arbetstagare ett anställningsskydd. En del av detta skydd består i att förhindra möjligheten för arbetsgivare att missbruka tidsbegränsande anställningsformer.

Utgångspunkten är att en anställning är tillsvidare (4 § första stycket första meningen LAS). Som framgår av samma lagrum får emellertid avtal om tidsbegränsade anställningar träffas. Ett exempel på en sådan tillåten form av tidsbegränsad anställning är vikariat (5 § andra punkten LAS). Men som jag nämnde inledningsvis får arbetsgivare inte missbruka tidsbegränsade anställningar för att kringgå övriga skyddsbestämmelser i LAS. Det är den så kallade omvandlingsregeln som förhindrar arbetsgivare att agera på detta vis (5 a § LAS)

Omvandlingsregeln innebär bl.a. att vikariat övergår till en tillsvidareanställning under förutsättningen att föreskriven kvalifikationstid överskrids. Kvalifikationstiden för vikariat är två år under en femårsperiod (5 a § tredje stycket LAS). Den här tiden har du med råge uppfyllt. Med andra ord har ditt vikariat egentligen övergått till en tillsvidareanställning för längesedan. Det ska noteras att det inte spelar någon roll att varken du eller din arbetsgivare var medveten om detta.

Jag vill notera att semesterlagens regler är tvingande till din förmån, vilket innebär att du och din arbetsgivare inte kan komma överens om andra regler till din nackdel (2 § SemL). Andra regler får dock förekomma, men endast om avvikelserna sker i form av kollektivavtal (2 a § SemL). Du rätt till semester i enlighet med semesterlagen (1 § SemL). Semestern innefattar rätt till fem veckor semester varje semesterår. (4 § första stycket SemL). Under semesterledigheten så har du rätt till semesterlön, om sådan har tjänats in (4 § andra stycket SemL). Vad som avses med "tjänat in" är i regel de dagar du arbetat (7 § SemL).

Min bedömning av den information du lämnat i din fråga är sammanfattningsvis att din anställning har övergått till en tillsvidareanställning och att du har rätt till semester med lön med avstamp i de intjänade dagarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Adam FymanRådgivare