Omvandling från en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning

2017-09-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Enligt LAS ska en ALVA anställning övergå till en tillsvidareanställning om den totala anställningstiden överstiger 2 år under en 5 årsperiod och om anställningarna följer på varandra. Vi har en hel del allmänna visstidsanställningar som vi lägger på ett år i taget så kan personen komma in och jobba på timme lite närsom under tiden som anställningsbeviset är giltigt. Nu har vi en person som cheferna vill förlänga men om de gör det överskrider personen 2 års totalanställningstid på anställningsbeviset dvs anställningstiden på kontraktet. Ska personens anställning konverteras till en tillsvidareanställning då denne snart överskrider 2 års anställningstid eller är det antal arbetade timmar som räknas dvs. de pass som han/hon kommit in och jobbat? Då borde man kunna ha en allmän visstidsanställning hur länge som helst bara man inte kommer in och jobbar för mycket?Med vänlig hälsning S
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du nämner ska en allmän visstidsanfställning övergå till en tillsvidareanställning under vissa förutsättningar. Dels, om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år under en femårsperiod, dels när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period med efterföljande tidsbegränsade anställningar (5a§ LAS). Visstidsanställningen ska alltså övergå automatiskt i en tillsvidareanställning så fort tidsgränsen på två år har överskridits. Det är anställningstiden som räknas, inte antalet arbetade timmar. Jag tolkar din fråga som att det varje år avtalas om en ny allmän visstidsanställning, vilket gör att tiden även löper de dagar man inte jobbar. Detta förutsätter dock att det inte finns något kollektivavtal som avviker från detta. Det är värt att påpeka att omvandlingsregeln inte heller gäller för personer som fyllt 67 år (5b§ LAS).

Det är bra att vara uppmärksam på att det vid en omvandling inte är säkert att man får samma arbetstid, lön och arbetsuppgifter i den nya anställningsformen. Ett råd är att er kollega borde ta upp dessa frågor redan innan omvandlingsregeln blir aktuell.

Jag hoppas att detta svar gav dig lite mer klarhet.

Hälsningar,

Gustav Berglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (795)
2021-07-31 Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?

Alla besvarade frågor (94634)