Omvandla enskild egendom till giftorättsgods

FRÅGA
Jag och min man säljer den bostad vi äger gemensamt. Vi flyttar till annan fastighet som är min mans enskilda egendom genom gåva. Vi vill gärna av trygghetsskäl nu äga den gemensamt. Vilken är den bästa lösningen för överlåtelse i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Genom äktenskapsord kan makar/blivande makar göra enskild egendom till giftorättsgods och giftorättsgods till enskild egendom. I detta fall har dock villkoret att fastigheten ska vara din makes enskilda egendom uppställts av tredje man vilket leder till att ni inte kan omvandla det till giftorättsgods. Detta följer utav 7 kap 3 § första stycket äktenskapsbalken, som anger att endast sådan egendom som genom äktenskapsord blivit enskild egendom kan omvandlas till giftorättsgods.

Det ni skulle kunna göra är att kolla med gåvogivaren om denne godtar att ni omvandlar fastigheten till giftorättsgods. Om detta inte godtas skulle din make eventuellt kunna ge dig hälften av fastigheten i gåva. Detta är dock endast möjligt om ett förbehåll att din make inte får överlåta egendomen inte uppställts. Notera att om din make ska ge dig hälften av fastigheten i gåva måste en del formkrav och andra nödvändigheter iakttas. Dels ett gåvobrev som måste upprättas (4 kap. 1 § och 29 § jordabalken), dels en ansökan om lagfart som måste ske inom 3 månader efter gåvoöverlåtelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga, hör av dig om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82625)