Omständigheter vid jämkning av äktenskapsförord

Hej! Jag har efter ett långt kränkande äktenskap lyckats ta mig fri då han till slut misshandlade mig så att jag polisanmälde och fick honom dömd . Vilka möjligheter har jag att hävda att det inte finns äktenskapsförord för gåva och arv från min mor pga hur äktenskapet såg ut. Kan en tingsrätt ta hänsyn till detta vid en bodelningsförrättning? Finns det prejudicerande fall?

MVH

Helena Tani

Lawline svarar

Hej Helena! Vad kul att du hör av dig till oss på Lawline.

Som jag förstår det har du och din man ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet regleras rättsligt i 7 kap. 3 § ÄktB (1987:230). Med ett sådant kan makar reglera att huruvida viss egendom ska utgöra enskild egendom eller giftorättsgods (och i sådana fall ingå i en eventuell bodelning). Omständigheterna du redogör för i din fråga är tyvärr lite för knapphändiga, jag hade behövt veta vad som faktiskt står i äktenskapsförordet. 

Att hävda att det inte finns ett äktenskapsförord kan nog bli svårt eftersom att ni har ett. Jag tolkar det dock som att din konkreta fråga(or) är: (1) kan du på något sätt göra så att äktenskapsförordet inte ska gälla? (2) Kan svaret på (1) bli beroende av den omständigheten att din man är dömd?

1. Enligt 12 kap 3 § ÄktB kan ett villkor i ett äktenskapsförord jämkas (ett visst villkor ändras) eller lämnas utan avseende (man bryr sig inte om villkoret över huvud taget). Detta om något villkor är oskäligt på grund av 

1. förordets innehåll

2. omständigheter vid förordets tillkomst

3. senare inträffade förhållanden

4. omständigheterna i övrigt

Vad som kan sägas generellt är att denna paragraf tar sikte på era ekonomiska mellanhavanden. Den fungerar som en skyddsregel för den ekonomisk svagare parten. Dessutom ska paragrafen användas restriktivt. Jag har svårt att se att tingsrätten skulle ta hänsyn till att din man är dömd.  

2. Svaret på första frågan ändras inte av den omständigheten att din man är dömd.   

Mattias VilhelmssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”