Omprövning och överklagande av beslut från Försäkringskassan

2015-04-27 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag tror att det är förvaltningsregler. Försäkringskassan hade upplyst mig om att jag kan begära ändring av deras beslut. Men det måste jag göra under av Försäkringskassan angiven tid. Om jag inte gör det vinner deras avslagsbeslut laga kraft och kan inte överklagas. Jag tycker att det är inte sant - fast jag kan inte hitta motargument. Rent logisk - jag har rätt att min sak bli prövad av en oberoende enhet - dvs inte enbart själva myndigheten - utan domstolen tex. Men jag kan inte överklaga dit utan att saken måste bli först provad av samma myndigheten som beslutade.Därför anser jag att det finns ingen tidsgräns typ tre veckor - för att begära omprövningen hos en myndighet - har jag rätt ?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Såsom du säger har du enligt 113 kapitlet 10 § Socialförsäkringsbalken rätt att till allmän förvaltningsdomstol överklaga försäkringskassans beslut att avslå din ansökan. För att du ska få överklaga ett beslut från Försäkringskassan krävs dock, såsom Försäkringskassan påpekat, att du först begär att Försäkringskassan, enligt 113 kapitlet 7 § första stycket Socialförsäkringsbalken, självt omprövar sitt beslut att avslå din ansökan. Om Försäkringskassan vid sin omprövning inte beviljar din ansökan kan du dock därefter välja att överklaga beslutet till domstol.

För att kunna åstadkomma en omprövning av försäkringskassans beslut krävs att du, enligt 113 kapitlet 19 § Socialförsäkringsbalken, inom två månader från det att du fick del av avslagsbeslutet rörande din ansökan, begär att Försäkringskassan gör en omprövning av sitt beslut att avslå din ansökan. Efter denna tidsperiod har, såsom Försäkringskassan påpekat, beslutet vunnit laga kraft och kan således, enligt 113 kapitlet 7 § andra stycket Socialförsäkringsbalken, inte omprövas och därmed inte heller överklagas.

Om tidsperioden gått ut kan du emellertid alltid göra en helt ny ansökan till Försäkringskassan rörande den förmån du vill få av dem. Om Försäkringskassan även då avslår din ansökan börjar då en ny tvåmånadersperiod att löpa, varmed du kan begära omprövning av det nya avslagsbeslutet och därefter även överklaga detta.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll