Omprövning m.m. om förundersökningsbeslut

2015-12-22 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag blev utsatt för en misshandel och Förundersökningen las ner redan hos polisen. går detta att överklaga och om så är fallet är det nån ide att göra det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om förundersökning finns huvudsakligen i rättegångsbalk (RB). Information om överprövning m.m. kan läsas i Riksåklagarens riktlinjer RåR 2013:1.

Beslut kring förundersökning, inklusive beslut om nedlagd förundersökning, fattas av polisen eller av åklagare. Sådana beslut kan antigen prövas/överprövas eller omprövas:

(1) Prövning/överprövning. Polisens beslut prövas av en åklagare, vilket följer av åklagarens rätt att överta ledningen av en förundersökning, 23 kap RB. Om det däremot var åklagaren som fattade beslutet överprövas detta av en annan åklagare på högre rättslig nivå, 7 kap. 5 § RB. Således innebär prövning/överprövning en granskning i sak av någon annans beslut.

(2) Omprövning görs av åklagaren som fattat det ursprungliga beslutet eller av någon annan åklagare som är på samma rättsliga nivå. Detta gäller enligt praxis. Omprövning förutsätter som huvudregel att nya omständigheter har kommit fram.

Som målsägande kan du begära om prövning/överprövning av beslut. När en sådan begäran inkommer till rätt myndighet skall åklagaren även ta ställning till huruvida en omprövning ska ske eller inte. I vissa fall tar åklagarmyndigheten eget initiativ till prövning/överprövning eller omprövning.

Det finns flera tänkbara anledningar till varför förundersökningen lades ner. Se 23 kap 4-4a § RB. Några exempel är om det inte finns tillräckligt bevis eller något spår om misstänkta gärningsmän. En annan anledning kan vara att åtalet inte kommer att ske eftersom det finns skäl för åtalsunderlåtelse enligt 20 kap 7 § RB.

Eftersom det verkar som beslutet i din fråga ha fattats av Polisen bör du skicka en skriftlig begäran om prövning till Polisen. Blanketten finns på åklagarmyndighetens hemsida. Utöver dina egna kontaktuppgifter bör du ange ditt ombuds kontaktuppgifter om du har ett ombud. Det är viktigt att du är tydligt med vilket beslut din begäran rör, vilken ändring i beslutet du önskar och varför. Om du vill åberopa någonting nytt skall detta också anges.

Det går inte att säga generellt om det är någon idé att begära prövning/överprövning eller inte. Svaret varierar beroende på de anledningarna som ligger bakom nedläggningen. Andra faktorer såsom eventuella nya omständigheter kan också bli av betydelse.


Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (467)
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"
2020-10-02 Vad kan vi göra mot polisens tvångsmedel?
2020-09-29 Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (85250)