Omprövning av högskolebetyg

2015-02-26 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Hur många gånger kan man ompröva ett betyg på en tenta på högskole nivå? gäller en omprövelsen som ett nytt "resultat"?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Rätten till omprövning av betyget är reglerat i högskoleförordningen. Den hittar du här .

Det är inte tentamen som man begär omprövning av – detta är bara ett underlag för beslutet om betyg – utan det är betyget som man begär omprövat. Det finns inga lagstadgade begränsningar för hur många gånger man kan begära omprövningar HögskoleF 6:24. Dock kommer med största sannolikhet inte beslutet ändras om inget nytt tillförts i ärendet.

Ett eventuellt nytt betygsbeslut kommer att ersätta det gamla.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (344)
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?
2020-07-30 Är jag skyldig att betala tillbaka till CSN?

Alla besvarade frågor (82614)