Omprövning av gynnande beslut

2015-09-29 i Myndigheter
FRÅGA
Jag undrar om ett gynnande beslut kan "beläggas" med omprövning var sjätte månad? Alltså kan en kommun ha det som förbehåll om ni förstår vad jag menar ;) (kan man bevilja boendestöd och samtidigt säga att detta beslut ska omprövas en gång i halvåret?)Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller!

Av lagkommentarerna till förvaltningslagen framgår det att gynnande förvaltningsbeslut i regel icke kan återkallas. Ett typexempel på gynnande beslut är beviljande av insatser som kommunen eller närmare bestämt socialnämnden ställer till förfogande. I enlighet med praxis föreligger det emellertid tre specifika omständigheter vars upphävande av förevarande beslut är möjligt. Dessa omständigheter är återkallelse till följd av förbehåll, tvingande säkerhetsskäl och beslut som fattats till följd av vilseledande uppgifter som den enskilde har lämnat. Det föreligger således möjlighet för kommunen att ta in förbehåll i ett gynnande beslut samt periodvis genomföra prövningar om huruvida fastställandet ska fortskrida. Kommunen har sålunda agerat juridiskt korrekt i det enskilda fallet.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86940)