Ompröva beslut om skuldsanering

2020-10-10 i Skuldsanering
FRÅGA
Hejsan!Kan man i efterhand söka om omprövning för att få kortare skuldsanering än 5 år? Flera runt mig i liknande min situation har fått mindre ån 5 år ,, Och jag är äldst har flest barn och är sjukpensionär på det , mina barn blir hårt drabbade då jag har ensam vårdnad och inte på något vis hjälpa barnen till studentboende och nu när gymnasiet närmar sig för 2 av barnen ! Fick sanering 2018 men de som får beviljat nu får 3 eller 4 år och de har färre barn , kan påverka sin inkomst pga att de ej har sjukpension som mig osv !MVah
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i skuldsaneringslagen (SksanL).

Huvudregeln är att en skuldsanering varar i fem år

Huvudregeln när det gäller skuldsanering är att den ska pågå i fem år. Om det finns beaktansvärda skäl finns dock en möjlighet att korta ned tiden. Det kan bero på till exempel att någon är äldre, har ett dåligt hälsotillstånd eller har barn som drabbas hårt (34 § SksanL). Det vanligaste är dock att skuldsaneringen pågår i fem år.

Ompröva beslut

Beslutet om skuldsaneringen kan omprövas om dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats sedan det första beslutet, och detta beror på omständigheter som inte kunde förutses vid första prövningen, eller om det finns andra synnerliga skäl. Det kan vara oförutsedda sociala eller ekonomiska omständigheter som gör att det inte längre är realistiskt för dig att fullfölja den ursprungliga betalningsplanen (49 § SksanL). Det ska med andra ord vara fråga om att det första beslutet är taget på en felaktig prognos beträffande din betalningsförmåga. Det finns ingen tydlig gräns för hur mycket de ekonomiska förhållande ska ha förändrats för att en ändring ska kunna komma till stånd, men det brukar krävas en försämring i ekonomin på åtminstone 500 kr per månad. Vad som är att anse som "andra synnerliga skäl" är dessvärre något oklart då det inte har getts någon definition i lagens förarbeten.

Vid en omprövning kan betalningsplanens längd kan prövas igen, men även andra villkor såsom betalningarnas storlek kan omprövas (29 § SksanL).

Hur du ansöker om omprövning

Om du vill ansöka om omprövning behöver du lämna in en skriftlig ansökan till Kronofogden. Du kan göra det genom att fylla i denna blankett (52 § SksanL). Här ser du till vilken adress blanketten ska skickas. Det går också att ansöka via Kronofogdens e-tjänster på "Mina sidor".

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (182)
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?
2021-03-07 Nya skulder under skuldsanering

Alla besvarade frågor (92181)