FrågaARBETSRÄTTSjuk 13/03/2014

Omplaceringsutredning och arbetsanpassning

Hej,

Jag har fått diabetes och kan inte längre köra tåg pga av det, min arbetsgivare Tågbolag X har därför sagt upp mig. Detta kommer Fackförbund Y bestrida. Men under min 4 månader långa uppsägningstid vill företaget sjukskriva mig mot min vilja. Har de juridisk rätt att sjukskriva mig fast jag vill jobba och kan tänka mig vilka arbetsuppgifter somhelst?!

Tacksam för hjälp

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga till Lawline!

Att sjukskriva sig är i regel en sak som man själv gör, det är inte något som arbetsgivaren kan tvinga dig till att göra.

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste uppsägningen vara sakligt grundad. En saklig grund är alltid arbetsbrist om arbetsgivaren har gjort en utredning som visar att det inte finns andra arbetsuppgifter som du kan utföra på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har gjort en sådan utredning och det visat sig att det inte finns andra arbetsuppgifter som du kan utföra så är arbetsgivaren ändå tvungen att betala ut lön till dig även om du inte kan utföra några arbetsuppgifter.

När det kommer till att arbeta som lokförare så är det särskilda regler som hanterar detta, nämligen Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen om behörighet för lokförare. Här står det att läsa i 3 § 3 st. 3 p. att en person som lider av diabetes inte får lov att framföra ett järnvägsfordon och att om detta framkommer vid en läkarundersökning så måste läkaren informera Transportstyrelsen om det. Transportstyrelsen ska sedan göra en bedömning utifrån detta läkarutlåtande om huruvida du får lov att fortsätta arbeta som lokförare. Det är alltså inte omöjligt att de kan ge dig dispens.

Arbetsgivaren har också ett långtgående ansvar för att rehabilitera en arbetstagare som blivit sjuk och anpassa arbetsuppgifterna för honom så att han kan återgå i arbete. Ett sätt att anpassa arbetsuppgifterna kan också vara att ge arbetstagaren andra uppgifter (som är likvärdiga med de han tidigare gjorde). Angående rehabiliteringsansvaret och arbetsanpassning kan du läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

Så, för att sammanfatta. Om det har framkommit vid en läkarundersökning att du har drabbats av diabetes och läkaren som undersökt dig ifråga har informerat Transportstyrelsen om detta måste de ta ställning till huruvida du kan fortsätta arbeta som lokförare. Därefter måste arbetsgivaren, Tågbolag X, försöka anpassa dina arbetsuppgifter efter din förmåga. Om det inte finns några arbetsuppgifter överhuvudtaget som arbetsgivaren kan ge dig blir det möjligtvis tal om arbetsbrist. I sådant fall måste arbetsgivaren kontakta ditt fackförbund och inleda förhandlingar med dem. För att uppsägningen överhuvudtaget ska bli giltig så måste arbetsgivaren ha gjort en grundlig omplaceringsutredning. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att sjukskriva dig, han måste ge dig andra passande arbetsuppgifter. 

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”