Omplaceringsskyldighet och rehabiliteringssansvar.

Jag är sjuk, jag har reflexsyndrom och bråck i magsäcken. I och med mina arbetsuppgifter så har läkaren sagt att jag måste få arbetsuppgifter som är lättare. Över ett år har nu min arbetsgivare sagt att jag måste säga upp mig fastän jag vet att det finns lättare arbetsuppgifter i företaget. Detta har påverkat mig psykiskt som gör att jag i ne kan gå till jobbet. Jag är även med i facket och de kräver också att jag ska byta arbetsuppgifter men inget händer. Vad för rättigheter har jag?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har nedsatt arbetsförmåga och problem med att fullgöra dina arbetsuppgifter, och att du undrar om din arbetstagare behöver omplacera dig eller kan säga upp dig till följd av detta.

Arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet både när det handlar om uppsägning pga. arbetsbrist och personliga skäl. Arbetsgivaren har även ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att om en arbetstagare blir sjuk ska arbetsgivaren i skäliga gränser göra det den kan för att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete (3 kap. 2a § 3 st AML). Detta innefattar bl.a. att utreda omplaceringsmöjligheter, ändrade arbetsuppgifter och medverka till omskolning av arbetstagaren - inom arbetstagarens kompetensram.

Om arbetstagaren efter viss rehabilitering inte återfår arbetsförmågan och nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren, har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren (7 § LAS).

Om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot dig råder jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund, förslagsvis skyddsombudet på arbetsplatsen, då de har koll på vad som lämpligen är nästa steg (6 kap. AML).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo