Omplaceringsskyldighet och rehabiliteringssansvar.

FRÅGA
Jag är sjuk, jag har reflexsyndrom och bråck i magsäcken. I och med mina arbetsuppgifter så har läkaren sagt att jag måste få arbetsuppgifter som är lättare. Över ett år har nu min arbetsgivare sagt att jag måste säga upp mig fastän jag vet att det finns lättare arbetsuppgifter i företaget. Detta har påverkat mig psykiskt som gör att jag i ne kan gå till jobbet. Jag är även med i facket och de kräver också att jag ska byta arbetsuppgifter men inget händer. Vad för rättigheter har jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har nedsatt arbetsförmåga och problem med att fullgöra dina arbetsuppgifter, och att du undrar om din arbetstagare behöver omplacera dig eller kan säga upp dig till följd av detta.

Arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet både när det handlar om uppsägning pga. arbetsbrist och personliga skäl. Arbetsgivaren har även ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att om en arbetstagare blir sjuk ska arbetsgivaren i skäliga gränser göra det den kan för att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete (3 kap. 2a § 3 st AML). Detta innefattar bl.a. att utreda omplaceringsmöjligheter, ändrade arbetsuppgifter och medverka till omskolning av arbetstagaren - inom arbetstagarens kompetensram.

Om arbetstagaren efter viss rehabilitering inte återfår arbetsförmågan och nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren, har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren (7 § LAS).

Om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot dig råder jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund, förslagsvis skyddsombudet på arbetsplatsen, då de har koll på vad som lämpligen är nästa steg (6 kap. AML).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (753)
2021-05-08 Muntligt utlovad lönehöjning
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92198)