Omplaceringsskyldighet

FRÅGA
Hej!Är tjänstledig pga av hälsoskäl med akassa. Arbetat som undersköterska på stiftelsen stora sköndal i 10 år. Varit sjukskriven 25 % (75% tjänst) i 180 dgr, därför tjänstledig nu med mål att hitta lättare jobb. Har läkarutlåtande.Är arbetsgivaren skyldig att omplacera? Om så, bara om det finns en ledig tjänst? Eller är de skyldiga att göra ett byte med annan anställd?Tacksam för svarMvhSusanne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som huvudregler gäller från arbetsgivarens sida att denne inte kan göra sig av med, (säga upp) en anställd om arbetsgivare inte har saklig grund för detta. Saklig grund baseras antingen på arbetsbrist eller på personliga skäl, vari sjukdom inkluderas. För att saklig grund ska föreligga krävs att arbetsgivaren har försökt att omplacera den anställda som en åtgärd till problemet, se 7 § 2 st. lagen om anställningsskydd, LAS, samt att arbetsgivaren vidtagit sitt rehabiliteringsansvar gentemot den anställda.

Omplaceringsskyldigheten sträcker sig relativt långt och omfattar omplacering till annan tjänst om det är möjligt, men också försök att anpassa den befintliga tjänsten till den anställdas förutsättningar och till vad den klarar av. Rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet för den anställda för att se vilket rehabiliteringsbehov den anställda är i. Viktigt är att arbetstagaren är samarbetsvillig att ställa upp på den rehabilitering som planläggs.

Arbetsgivaren har ingen omplaceringsskyldighet för att en anställd insjuknat, dock som nämnts ovan kan arbetstagaren inte säga upp personen utan att ha tilltagit samtliga medel för att försöka anpassa den befintliga tjänsten till den sjuka alternativt omplacera till en ny tjänst, samt erbjudit rehabiliteringsmöjligheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer. Glöm inte att vi även har telefonrådgivning mån – ons kl. 10 – 16, tel: 08-533 300 04

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (658)
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?
2020-06-13 När kan arbetstagare få skadestånd till följd av arbetsgivares avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (81689)