Omplaceringsrätten

FRÅGA
Efter över 30 år i företaget blev jag i nov 2016 utan förvarning omplacerat från min anställning som senior engineer/product manager (utan HR ansvar) samt fick en skriftlig varning (dålig beteende). Vad eller mot vem konkret jag skulle ha betett mig illa mot ville arbetsgivaren än till dags dato inte medge. Jag omplacerades till en arbetsplats som inte har mycket med det att göra jag under de senaste 20 har utförd, där jag sedan dess sitter utan konkreta arbetsuppgifter och utan arbetsbeskrivning - dock med bibehållen lön. Emellanåt ledde fackligt ageranden till att jag lämnade facket då jag upplevde ett missbruk av mitt förtroende. En anlitat jurist verkar inte komma vidare heller trots ständig nya kränkningar (inställda möten med kort varsel som medför stora kostnader för mig (juristens resekostnader). Brev från mitt bistånd besvaras inte i sak och allt står still känns det som. Jag skulle vilja ha en second opinion på om mitt fall
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

På arbetsrättens område finns två typer av omplaceringar: Dels omplaceringsskyldigheten, dels omplaceringsrätten. Den förra aktualiseras vid uppsägning medan den senare är tillämplig på ditt fall. Omplaceringsrätten begränsas ytterst av det s.k. bastubadarfallet från 1978. Där formulerades en princip innebärande att arbetsledningsbeslut som är baserade på personliga skäl och som får särskilt ingripande verkningar för den enskilde med hänsyn tagen till arbetsuppgifter, arbetsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt, kräver att arbetsgivaren kan visa godtagbara skäl för åtgärden. Principen har emellertid inte fått alltför stort genomslag i rättstillämpningen eftersom domstolarna tolkat den tämligen restriktivt.

Ett exempel med någotsånär likalydande omständigheter som i ditt fall är AD 198 nr 150. Ett gruppbefäl för verksamheten hos polisens hundenhet omplacerades. Hans arbete innebar dels att han var sysselsatt med en specifik enhet – polishundsverksamheten – dels att han hade en ledarskapsroll. Omplaceringen innebar att han fråntogs båda dessa roller och därtill att han gick ner något i lön. Arbetsdomstolen ansåg att omplaceringen hade särskilt ingripande verkningar eftersom den anställda inte längre fick syssla med de arbetsuppgifter som denne under många år varit specialiserad inom, att det arbetsledande ansvaret försvann samt att arbetsgivaren tvingades gå ner i lön.

Du kan eventuellt argumentera att i vart fall två av de parametrarna påverkades i din omplacering. Vad beträffar rekvisitet "godtagbara skäl", kokar det mer eller mindre ner till så att säga vanligt vett. En arbetstagare som sprider dålig stämning, utför sina arbetsuppgifter illa eller i övrigt är opassande för att utföra arbetet ifråga, får troligen finna sig i att arbetsgivaren har godtagbara skäl. Huruvida det föreligger i ditt fall eller inte är svårt att sia om, men i och med att arbetsgivaren inte ens vill diskutera frågan med dig kan det ju röra sig om fingerade påståenden.

Med det sagt är omplaceringsrätten långtgående. AD har i andra fall sagt att den ska ses mot bakgrund av att man historiskt sett inom Svenskt Näringsliv- och LO-området tyckt att arbetsgivarens arbetsledningsrätt är vidsträckt, se AD 1981 nr 6. Det innebär att arbetstagare i normalfallet endast har det skydd som ligger i kollektivavtalets regler om löneutfyllnad vid omplacering – något som tyvärr inte talar i din fördel.

Sammanfattningsvis – och det här är väl det klassiska juristsvaret – beror svaret på din fråga på en uppsjö omständigheter. Jag rekommenderar att du avkräver ditt ombud mer tydlighet och en ärlig prognos över huruvida han faktiskt tror att du har ett fall – och, om så är fallet, börja förbereda en stämningsansökan. Om arbetsgivaren inte är samarbetsvillig finns inte många andra åtgärder att vidta. Kanske kan blotta hotet om en stämningsansökan uppmuntra samarbetsvillighet.

Stort lycka till! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till elias.olsson@jurstud.com.

Allt gott,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98669)