Omplacering till annan ort

2017-12-18 i Övrigt
FRÅGA
HejOm min arbetsgivare vill omplacera personal till en annan ort har han då rätt att ta vem som helst eller finns det en viss turordning de måste förhålla sig till. Ex sist in första ut?I dagsläget pratar de om att omplacera den personal som redan i dagsläget pendlar istället för att ta personal som har kort väg till nuvarande arbetsplats. Får de göra så?
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din arbetsgivare har en arbetsledningsrätt vilket innebär att han eller hon fritt kan fördela arbetet. En del av denna arbetsledningsrätt är en omplaceringsrätt.

För att utreda huruvida den omplacerade personalen är arbetsskyldiga efter omplaceringen måste vi i första hand ta reda på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om kollektivavtalet reglerar arbetsskyldigheten får omplaceringen inte strida mot vad som stadgas i avtalet. Utöver kollektivavtalet måste vi ta reda på om arbetstagarnas personliga avtal reglerar arbetsskyldigheten. Skulle omplaceringen strida mot detta avtal är omplaceringen inte heller godtagbar. Utöver kollektivavtalet och det personliga avtalet ska omplaceringen vara förenlig med den så kallade 29/29-principen. Principen härstammar ur en dom (AD 1929 nr 29) som fastställde att arbetstagare är skyldiga att utföra arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Om omplaceringen uppfyller 29/29-principen varken strider mot kollektivavtal och personligt avtal är omplaceringen godtagbar inom arbetsrätten.

I det fall en omplacering sker till en annan ort, såväl tillfälligt som permanent, är huvudregeln att arbetstagaren får finna sig i att placeras på annan arbetsplats på samma ort eller på ort som ligger nära. Detta brukar konkretiseras med tumregeln att omplacering är tillåtet inom ett bekvämt pendlingsavstånd.

Under förutsättning att din arbetsgivare håller sig inom ramen för ovanstående har han eller hon ingen skyldighet att förhålla sig till andra regler.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1974)
2021-11-29 Kan en väktare ha på sig sin skyddsväst utanpå uniformen?
2021-11-29 Är det tillåtet att endast anställda ena könet?
2021-11-25 Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?
2021-11-25 Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?

Alla besvarade frågor (97418)