Omplacering till annan ort

2014-12-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig på en annan ort pga av det finns två anställda som inte kommer överens med två andra kollegor och det ha uppstått en konflikt på denna arbetsplats? Det har lett till att jag har blivit omplacerad på denna arbetsplats, som ligger i annan ort och arbetsgivaren har inte frågat mig om vad jag tycker utan de har bara placerat mig där är det OK, samt det blir en bra bit för mig att köra också och det finns gott om jobb där jag bor?
SVAR

Hej

Jag ska försöka redogöra för en arbetsgivares generella rätt att omplacera en arbetstagare utifrån de angivna förutsättningarna ovan.

Till att börja med kan man konstatera att en arbetsgivare har en vidsträckt rätt att omplacera en arbetstagare som huvudregel. Detta kommer till uttryck i arbetsdomstolens dom AD 1998 nr 150. Ett omplaceringsbeslut kan dock angripas om strider mot god sed, kollektivavtal, är föreningsrättsinskränkande, strider mot diskrimineringslagstiftning eller annan lag. Enligt medbestämmandelagen (MBL) föreligger också en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla innan ett ingripande beslut som t.ex. omplacering till annan ort fattas. Se 10-12 §§ MBL som du hittar här

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1747)
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön

Alla besvarade frågor (81779)