Omplacering – från rektor till enhetschef

2017-12-18 i Övrigt
FRÅGA
Jag arbetar som rektor på en folkhögskola och min arbetsgivare vill omplacera mig som enhetschef. Ses det som motsvarande varandra? Det är inom region - kommun Tack för svar ,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Om din arbetsgivare kan omplacera dig beror på ett antal faktorer som inte framgår av din fråga. Jag presenterar därför allmänt om vad som gäller kring omplaceringar. Om du önskar vidare hjälp rekommenderar jag dig att du tar kontakt med antingen din arbetstagarorganisation (förutsatt att du är medlem i en sådan) eller att du tar kontakt med oss på info@lawline.se för vidare rådgivning.

Nedan följer de rättsliga regler och frågeställningar som aktualiseras av din fråga.

Utgångspunkten är ditt anställningsavtal. Om det föreskrivs något där kring hur man ska se på omplaceringar i din tjänst så är det detta som gäller. Jag utgår från att ditt anställningsavtal inte reglerar frågan. Ett eventuellt kollektivavtal kan även det påverka hur man ska se på din arbetsgivares möjlighet att omplacera dig. Även här utgår jag i från att frågan inte regleras i ditt eventuella kollektivavtal. Det blir då relevant att titta på rad andra faktorer.

En generell utgångspunkt beträffande omplaceringar är den sk. 29/29-principen. Principen anger att så länge det nya arbetet som arbetsgivaren anvisar har ett:

–naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet

–det utförs för din arbetsgivares räkning samt

–det faller inom dina allmänna kvalifikationer, så kan du i princip åläggas att genomföra det arbete som arbetsgivaren vill att du gör.

Eftersom du tillsynes är offentligt anställd blir det också relevant att avgöra huruvida din anställning ändras i grunden. Gör den det, så behöver du som huvudregel inte tåla omplaceringen. Man jämför i denna bedömning dina nuvarande arbetsuppgifter med de arbetsuppgifter du skulle få i din nya tjänst. Man måste dock ta i beaktande att utgångspunkten är att arbetsgivarens med stöd av 29/29-principen har en relativt långtgående arbetsledningsrätt.

Som sagt, det är svårt att ge ett närmare svar på din fråga eftersom det är ett antal faktorer som är ytterst relevant och som inte framgår av din fråga. Hoppas i alla fall att du har fått viss vägledning och känner att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1974)
2021-11-29 Kan en väktare ha på sig sin skyddsväst utanpå uniformen?
2021-11-29 Är det tillåtet att endast anställda ena könet?
2021-11-25 Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?
2021-11-25 Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?

Alla besvarade frågor (97414)