Omplacering av arbetstagare

FRÅGA
Jag har blivit erbjuden ett städjobb på min arbetsplats efter 15 år som maskinförare/lastbilschaufför. Allt började med att jag har varit sjukskriven i en månad för stress på jobbet som resulterade i sömnsvårigheter, glömska och grubbel för mig. Jag ville tillbaka och jobba och fick jobba 50% med annan tjänst för jag ville inte tillbaks till mina gamla sysslor, lägg därtill att två av två möjliga med samma befattning/arbetsuppgifter blev sjukskrivna ungefär samtidigt. Ingen ringde mig från företaget en enda gång på 8 veckor mer än tusen för rehab möte och på sjunde veckan påpekade jag att jag tyckte det var dåligt att ingen hörde av sig och kollade läget. Därefter fick jag ett telsamtal ang ett möte där jag fick erbjudande om lokalvård och att det var det enda. Efter några dagars betänketid tackade jag ja för jag vill jobba och är rädd om min anställning men det var ett slag i ansiktet på mig hur allt sköts. Någonting jag tänkte på efteråt var att jag inte skrev på något papper om omplaceringar. Det jag undrar, har allt gått rätt till?Det är ca 350-400 anställda på våran arbetsplats och hade dom velat ha mig kvar hade dom kunnat placera mig någon annanstans. Det är så mycket som tyder på att dom ej räknat med att jag skulle tacka ja.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Till att börja med har din arbetsgivare, om den nu har velat säga upp dig, en skyldighet att försöka omplacera dig innan en uppsägning sker. För att få säga upp en fastanställd arbetstagare (vilket jag antar att du var innan du blev sjukskriven) krävs nämligen saklig grund (enligt 7§ LAS). Saknas saklig grund kan du som arbetstagare bland annat vända sig till domstol och få uppsägningen ogiltigförklarad, samt kräva allmänt skadestånd.

Här verkar arbetsgivaren ha försökt omplacera dig först till 50% i annan tjänst, och nu till en tjänst som lokalvårdare, som jag förstår det. Problem uppstår i de fall omplaceringen kan anses vara "särskilt ingripande", enligt den sk 29/29-principen. Omplaceringen anses vara särskilt ingripande om den gör att dina arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt förändras i grunden.

Eftersom att du här har gått från att arbeta som maskinförare/lastbilschaufför till att arbeta som lokalvårdare, kan omplaceringen av dig anses vara särskilt ingripande. En sådan omplacering är dock ändå tillåten, om arbetsgivaren haft särskilda skäl för den. Att du inte klarat av dina gamla sysslor, och att du uttrycker att du inte har velat återgå till dina gamla sysslor, talar för att din chef haft giltiga skäl att omplacera dig. Har det inte funnit så många andra tjänster att omplacera till kan inte arbetsgivaren heller klandras för sitt val av omplacering. Huruvida så är fallet kan jag dock inte säga utan att veta mer än vad du angivit. Samtidigt har du dessutom tackat ja till anställningen som lokalvårdare, vilket i princip innebär att du får acceptera att ha denna tjänst. Visserligen råder förbud mot s.k provocerade uppsägningar, dvs sådana där arbetsgivaren i princip försöker få arbetstagaren att säga upp sig för att slippa göra det själv. Omständigheterna verkar dock inte vara sådana att en provocerad uppsägning kan hävdas. Det krävs nämligen ganska grava felaktigheter i arbetsgivarens agerande för framgång med en sådan talan.

Det är dock inte okej att det inte skrivits under några papper. Egentligen skulle kunna krävas att arbetsgivaren gav dig ett skriftligt omplaceringserbjudande, där det också framgick vilka förändringarna skulle bli, innan du behövde tacka ja till omplaceringen.

Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fackförening för mer information, om du är med i en sådan. Om inte råder jag dig att åtminstone ta kontakt med din arbetsgivare och kräva ett skriftligt avtal om din nuvarande tjänst.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll