Omplacering - annan ort

2019-04-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur är det när arbetsgivaren omplacerar en anställd till en annan ort? När jag skrev på anställningsavtalet så skrev jag på för kontoret i min ort. Nu blev jag omplacerad 30 min från kontoret jag skrev anställningsavtalet på.. Har jag rätt att påverka min lön pga omständigheterna, då jag tackade ja till lönen pga att jag jobbar just nu nära min bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens omplaceringsrätt

Omplaceringsrätten är en ensidig beslutanderätt för arbetsgivaren, men det finns begränsningar för hur långt denna rätt sträcker sig. Om du är ansluten till ett fackförbund brukar de kunna hjälpa dig och i avtalet brukar det oftast stå hur en arbetsgivare har rätt att omplacera dig. Men tillbaka åter till frågan.

Geografisk placering

Din fråga är då om arbetsgivaren kan omplacera dig 30 minuter från ditt kontor på din ort till ett annat kontor på annan ort. Vanligtvis får ett normalt pendlaravstånd accepteras, vilket framkommer i flertalet domar från Arbetsdomstolen. Som arbetstagare får man acceptera en omplacering om är på en annan arbetsplats på samma ort eller en ort som ligger nära. Exempel så är ett pendlingsavstånd på 45 minuter innanför omplaceringsrätten. Det kan hända att det finns en geografisk begränsning i ditt avtal, vilket betyder att arbetsplikten är knuten till en viss arbetsplats. Om det är så har inte arbetsgivaren rätten att omplacera dig till en annan ort. Därmed beror frågan om ditt avtal har en sådan geografisk begränsning eller inte.

Du kan inte påverka din lön eftersom det verkar som du fortfarande har samma arbete. En arbetsgivare kan exempelvis sänka din lön om du hade blivit omplacerad till ett annat arbete som ger mindre i lön. Dessa frågor som du ställer måste man oftast utvärdera i det enskilda fallet, jag kan tyvärr bara ge dig en generell bild över hur det ser ut. Som jag ser det så verkar det som att du acceptera denna omplacering.

Om du vill ha mer hjälp skulle jag tipsa dig att kontakta ditt fackförbund om du har någon alternativ kontakta våra jurister här på Lawline.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1697)
2020-03-28 Arbetsmiljö, smittspridning
2020-03-26 Vad gäller för permittering på ett företag som saknar kollektivavtal?
2020-03-20 Kan en arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?
2020-03-18 Äta ute - strider det mot lojalitetsplikten?

Alla besvarade frågor (78397)