Omplacering

FRÅGA
Jag har jobbat som tjänsteman i 10 år. Nu vill arbetsgivare ändra på min anställningsavtal till kollektiva avtal.Det betyder att jag måste byta från tjänstman till arbetare . Får dem göra så och vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss!

Din fråga rör sig om omplacering. En omplacering av en arbetstagare kan betyda att dennes arbetstid, arbetsuppgifter eller arbetsplats varaktigt förändras. Arbetsgivaren har det vill säga i princip fri rätt att omplacera arbetstagare under förutsättning att det sker inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. En omplacering som inte har skett inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet kan komma att betraktas som ett skiljande från anställningen i likhet med ett avskedande eller en uppsägning, enligt praxis (se AD 2002:134 s. 672). Både kollektivavtal och anställnings avtal kan innehålla regler som inverkar på arbetsgivarens omplaceringsrätt. I dessa avtal kan parterna utvidga, begränsa eller uttrycka klart arbetsgivarens möjligheter t.ex. att tilldela arbetstagare andra arbetsuppgifter och arbetsplatser.

Vad gäller tjänstemän då dessa har ett befattningsskydd som gör att deras omplacering är svårt att förverkliga. Kollektivavtal kan innehålla regler som påverkar arbetsgivaren möjligheter att omplacera en arbetstagare, vilket innebär att kollektivavtal kan begränsa omplaceringsrätten. Kollektivavtalen för kommuner och landsting innehåller en regel om att en permanent förflyttning av en arbetstagare mot dennes vilja kräver att arbetsgivaren har vägande skäl.

En otillåten omplacering är ett brott mot anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren skiljs från sin anställning på ett sätt som kan jämföras med en uppsägning eller ett avsked. Arbetsgivaren ådrar sig skadeståndsskyldighet mot arbetstagaren om han genomför en otillåten omplacering.

För att svara på din fråga krävs det mer information om situationen i och med att på vilka grunder din arbetsgivare omplacerar dig. Till exempel om din nya tjänst betyder att du endast byter titel behöver inte innebära att det är en otillåten omplacering. För att ge en bedömning om omplaceringen är korrekt och inte utgör brott krävs det jämförelse mellan dina gamla arbetsuppgifter/villkor och de nya. Mitt tips är att prata först med arbetsgivaren och försök komma överens hen. Om ni inte kommer överens då kan du vända dig till facket och försöka lösa problemet. I det negativa fallet för dig kan du alltid vända till arbetsdomstolen och stämma din arbetsgivare. Men kom ihåg att inleda en rättsprocess kan vara dyrbar för den förlorade parten.

Hoppas jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95727)