FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning20/11/2014

Omförhör i hovrätten

1.Finns det några begränsningar för vilka uppgifter från förundersökning i brottmål som kan användas som bevis i hovrätt. Om t.ex. delar av förhör med vittne i förundersökning inte explicit åberopats i tingsrätt, t.ex motstridiga vittnesuppgifter från olika förhörstillfällen, kan dessa uppgifter då inte åberopas i hovrätten. 2.Om den tilltalades ombud i ett brottmål inte följer instruktioner från den tilltalade och avstår att åberopa bevis, t.ex. i förundersökning som den tilltalade vill åberopa, det blir fällande dom, ombudet entledigas pga av undermålig prestation i huvudförhandling i tingsrätt, domen överklagas till hovrätt, kan då inte bevis från förundersökning åberopas i hovrätt trots att de var kända men inte explicit åberopades i tingsrätten, dvs utgör inte ombudets instruktionstrots en giltig grund för att åberopa i tingsrätten kända men ej av ombudet åberopade bevis ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Jag antar att du vill ställa nya frågor till vittnen/målsägande/tilltalad som redan hörts i tingsrätten?

Huvudregeln är att den muntliga bevisningen som finns ska presenteras genom att ljud- och bildupptagningen från tingsrätten spelas upp. En förutsättning för att en förhörsperson ska få höras på nytt i hovrätten är att ytterligare frågor behöver ställas (se 35:13 rättegångsbalken).

Nya frågor bör tillåtas om de kan antas tillföra målet något som inte omfattas av tidigare bevisupptagning och inte kan vägras då det anses obehövligt (se 35:7 och 36:17  rättegångsbalken). Utgångspunkten är dock att ny bevisupptagning (vittnesförhör) normalt inte ska ske i hovrätten. Ifall du vill ställa ytterligare frågor måste du (eller ditt nya ombud) därför ge domstolen ett fullständigt underlag för prövningen av om frågorna ska tillåtas. Detta underlag måste innehålla uppgifter om varför omförhör bör hållas eller nya frågor ställas, samt vad de ska bevisa.

Mitt råd är alltså att uppge för hovrätten att du har nya frågor du vill ställa (ha ett omförhör) och sedan motivera varför. Det låter som att det är av hög vikt för målet och då borde det godkännas. Ditt nya ombud kan hjälpa dig med detta.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?