Omfattning av personligt ansvar vid avtalsbrott.

FRÅGA
Hej, Jag har sedan 3 månader tillbaka startat ett eget företag (AB) som är en konkurrerande firma till min tidigare anställning. Jag har nu fått en förhandlingsframställan från min förra arbetsgivare angående brott som jag skulle ha begått mot lojalitetsplikten, sekretessåtagandet och förtroendefullt agerande. De hävdar att jag brutit grovt mot anställningsavtalet, kollektivavtalet, lagen om skydd för företagshemlighet och skadeståndslagen. De yrkar på allmänt och ekonomiskt skadestånd samt annan ersättning för dessa brott.Min fråga är om jag kan bli personligt skadeståndskyldig eller om det är mitt AB som blir skadeståndskyldig vid eventuellt fällande dom?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Eftersom din förra arbetsgivare, i huvudsak, grundar sin skadeståndstalan på det dåvarande anställningsförhållandet är det en talan som är riktad mot dig som person och inte ditt nya AB. Anställningsavtalet slöts mellan dig personligen och arbetsgivaren och det är således ni som är de två avtalsparterna som kan göras ansvariga.

Lojalitetsplikten, det sekretessavtal du skrev under, anställningsavtalet, kollektivavtalet och lagen om skydd för företagshemligheter riktar sig, troligtvis i ditt fall, mot dig som individ. Grunden för arbetsgivarens talan verkar utgå ifrån ditt agerande i samband med att du lämnade företaget och riktar sig då inte mot ditt nybildade AB.

Vad gäller lagen om skydd för företagshemligheter och skadeståndsfrågan kan dessa komma att rikta sig mot ditt nybildade AB beroende av vad arbetsgivaren angett i sin framställan och självklart beroende av vad som faktiskt har hänt.

Slutsats.

Arbetsgivarens framställan riktar sig, troligtvis i huvudsak, mot dig som individ och du blir då, om arbetsgivaren skulle vinna en tvist, personligt ansvarig.

Vill du ha mer hjälp vad gäller förhandling eller ombud vid en ev. domstolstvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (111)
2020-09-19 Vad gäller i fråga om arbetsgivarens skadeståndsansvar?
2020-09-13 Skadeståndsansvar för arbetstagare
2020-08-30 Skada i tjänsten
2020-07-05 Skadestånd när anställd tappar bort nyckel

Alla besvarade frågor (84195)