Omfattas personliga assistenter av LAS?

2021-03-24 i Övrigt
FRÅGA
Är en personlig assistent som är anställd direkt av brukaren omfattad av LAS?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en personlig assistent som är anställd direkt av brukaren omfattad av LAS?

LAS (lagen om anställningsskydd) är central för den svenska arbetsrätten och omfattar många typer av arbetstagare, 1 § LAS.

LAS gäller dock inte exempelvis arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och heller inte arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 1 § 2 st LAS. I detta undantag omfattas assistenter anställda av brukare som själva valt att vara arbetsgivare.

Sammanfattning

Assistenter anställda av brukare som samtidigt valt att vara arbetsgivare omfattas alltså inte av LAS. Istället gäller reglerna i hushållslagen för dessa situationer.

Hoppas att du fick svar!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?