Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?

FRÅGA
Får en arbetsgivare säga upp all personal, utom dom som har lönebidrag?Gäller inte turordning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du vill ha reda på vilka som omfattas av Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS).

LAS omfattar arbetstagare på hela arbetsmarknaden (dvs både i privat och offentlig tjänst), oavsett om anställningen gäller på heltid eller deltid (1 § LAS). Detta innebär att vid fall en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare enligt 7 § LAS så måste denne ta hänsyn till turordningsreglerna vilka är reglerade i 22 § LAS. Turordningsreglerna innebär att när arbetsgivaren behöver säga upp anställda pga arbetsbrist (exempelvis när det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har råd att betala ut löner) så måste denne ta hänsyn till en viss turordning. Det som är avgörande för ordningen på listan är hur länge de anställa arbetat på företaget. Huvudregeln är sist in- först ut. Denna regel säger att äldre personer har ett starkare skydd mot uppsägning än vad yngre personer har under förutsättning att de varit anställda lika länge.

En arbetstagare med lönebidrag omfattas alltså av LAS och arbetsgivaren måste därför vid en uppsägning ta hänsyn till turordningsreglerna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (800)
2021-12-03 Vad har man rätt till vid utebliven lön?
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa

Alla besvarade frågor (97636)