Omfattas orosanmälning av sekretess?

2019-09-30 i Sekretess
FRÅGA
Omfattas Orosanmälning av sekretess?Om så, på vilka grunder?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till att börja med så är det möjligt att göra orosanmälningar anonymt. Om detta sker så vet inte socialtjänsten om vem som har anmält och då går det inte att ta reda på vem det är.

Angående din fråga så omfattas orosanmälningar av sekretess enligt 26 kap 5 § Offentlighets- och sekretesslag. Sekretessen gäller endast uppgifter som anmälaren har lämnat om det kan antas att fara kommer uppkomma för denne om uppgiften röjs, eller att närstående till denne utsättas för våld eller lida allvarliga men om uppgiften röjs.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll