Omfattas lotterivinster av skuldsanering?

Hej Om man har skuldsanering, får man då behålla pengarna om man vinner i spel eller tur? Tex lotto, v75, Keno eller liknande

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säkert redan är medveten om är syftet med skuldsanering att svårt överskuldsatta personer ska få en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. Det grundläggande syftet är alltså att gäldenären (den skuldsatta) ska hamna i en bättre ekonomisk situation, eftersom denna bedöms ha mycket små möjligheter att kunna betala av sina skulder och få ett någorlunda drägligt liv. Samtidigt måste även borgenärernas intressen att få sina fordringar betalda vägas in mot gäldenärens intressen. Vilka tillgångar som omfattas av skuldsaneringen och vad som lämnas utanför framgår av Skuldsaneringslagen (SksanL).

Av 30 § SksanL framgår det att en skuldsanering omfattar alla tillgångar som inte omfattas enligt 31 § eller 32 §, där det framgår vilka tillgångar som inte gäldenären behöver lämna ifrån sig. Av dessa två paragrafer framgår det att (1) familjerättsligt underhåll, (2) vissa säkerhetsrätter, (3) förmånsrätter för vilken borgenären har fått förmånsrätt till redan (4) en fordran som inte är förfallen och kräver en motprestation av borgenären (5) en fordran som är tvistig samt (6) fordringar som är beroende av villkor, inte beloppet är fastställt eller inte förfallen till betalning (exempelvis statliga studielån) inte omfattas av skuldsaneringen.

Min bedömning är att vinster från lotterier, oavsett om det är tillgångar som gäldenären får månadsvis eller i en engångssumma, inte utgör ett undantag från skuldsaneringen och därmed bör omfattas. Lotterivinsterna är fastställda till sitt belopp, är inte någon säkerhetsrätt, kräver ingen motprestation och är inte tvistiga. Således kommer lotterivinsterna utgöra underlag för betalningsplanen som Skatteverket upprättar där det bestäms hur mycket den skuldsatta ska betala varje månad/under en viss tidsperiod.


 Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! 

Joel EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”