FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord24/04/2018

Omfattas huset av vårt äktenskapsförord?

Hej

Vi undrar om vårt äktenskapsförord. Om båda makarna är överens om att huset ska vara makas enskilda egendom, måste det ska stå i ett äktenskapsförordet att det gäller att huset ska vara enskilda egendom.

I nuvarande äktenskapsförord, som vi har står det all egendom som var och en av oss nu äger eller hädanefter förvärvar skall vara makes enskilda egendom,vari den andre maken inte skall äga giftorätt.

Detsamma gäller avkastning därav.

Men huset står ej med som enskild egendom för maka på nuvarade äktenskapsförord som vi har skrivit.Så vi undrar om det ska stå med.

Hon betalade kontantinsatsen till huset med pengar hon fick vid ett arv.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om makars egendom och äktenskapsförord finns i 7 kap äktenskapsbalken. Grundförutsättningen är enligt 7 kap 1 § att allt som inte är enskild egendom omfattas av giftorätt. Enligt 7 kap 2 § kan egendom bli enskild genom äktenskapsförord, gåva eller arv. När egendom görs till enskild, t ex genom ett äktenskapsförord, är det viktigt att den specificeras så pass mycket att den går att identifiera. (Exempelvis är en bestämd möbel enkel att specificera medan pengar på ett bankkonto oftast byts ut och inte längre kan identifieras när några transaktioner skett, varför just konton är svåra att göra till enskild egendom.) När äktenskapsförordet, som i ert fall, säger att all egendom makarna äger nu och förvärvar i framtiden ska vara enskild så omfattas dock allt utan att man måste specificera varje sak.

Eftersom det står i ert äktenskapsförord att all egendom ni äger eller förvärvar ska vara enskild egendom behöver ni därför inte skriva med huset särskilt, utan det omfattas redan av äktenskapsförordet. Så länge ert äktenskapsförord uppfyller formkraven som anges i 7 kap 3 § 2 st äktenskapsbalken och är registrerat hos Skatteverket behöver ni därför inte göra något mer.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?