Omfattas hemsidor av yttrandefrihetsgrundlagen?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om YGL. I 1 kap. 1 § 1st. står det att lagen är tillämplig för "ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar". Min fråga är då hur det ser ut med skrivna inlägg på till exempel en hemsida? Jag har tittat vidare i lagen men hittar inget som täcker just den biten, utan lagen täcker bara just det som kan höras. Skrivna inlägg/artiklar är inte heller tryckt skrift, betyder det då att skrivna inlägg (där självklart innehållet inte kan ändras av mottagaren) på hemsidor helt enkelt inte skyddas av grundlag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) inte omfattar text på exempelvis hemsidor.

Vilka teknikformer faller under lagens tillämpningsområde?
Yttrandefrihetsgrundlagen är som du nämner tillämplig på ljudradio, tv etc (1 kap. 1 § YGL). Vidare omfattas även databaser av tillämpningsområdet enligt "databasregeln" (1 kap. 4 § YGL). YGL tillämpas enligt databasregeln på webbplatser som vänder sig till allmänheten med ett innehåll som den som driver webbplatsen kontrollerar, exempelvis skrivna inlägg och artiklar på nyhetshemsidor.

Mer om databasregeln i 1 kap. 4 § YGL
För att en hemsida ska omfattas av YGL så ska innehållas helt kontrolleras av avsändaren, detta utesluter att interaktiva plattformar som sociala medier skyddas. Dessutom måste innehåller tillhandahållas till allmänheten, vem som helst ska kunna ta del av detta (det utesluter inte att den som driver hemsidan får ta betalt för innehållet). Grundprincipen är att medieföretag omfattas automatiskt under förutsättning att kraven ovan är uppfyllda. Detta är ofta tidningsföretags verksamhet på nätet, nyhetsbyråer etc. Enligt databasregeln finns även en möjlighet för "frivilligt grundlagsskydd". Den som driver en databas som inte automatiskt omfattas av skyddet men som ändå uppfyller de ovan nämnda kraven, kan ansöka om ett utgivningsbevis för sin verksamhet. Om denne får ett utgivningsbevis utfärdat så omfattas den hemsidan också av grundlagsskyddet (1 kap. 4 § stycke 1 punkt d YGL).

Vad innebär ett grundlagsskydd?
Grundlagsskyddet ger ett skydd för den som yttrar sig eller publicerar ett innehåll. Det innebär dock inte immunitet från ansvar över det som skrivs. Exempelvis måste en ansvarig utgivare för program utses (4 kap. 1 § YGL). Det innebär att den ansvariga utgivaren är ansvarig för att innehållet är lagenligt (6 kap. 1 § YGL). Att innehållet ska vara lagenligt innebär att ett yttrandefrihetsbrott inte får begås (5 kap. 1 § YGL). Om ett yttrandefrihetsbrott begås så är det den ansvariga utgivaren som måste ta ansvar för brottet (6 kap. 1 § YGL). Ett exempel på ett yttrandefrihetsbrott är exempelvis olaga hot eller förtal.

Sammanfattning:
Vissa hemsidor omfattas automatiskt av YGL om vissa villkor är uppfyllda, tex att de har kontroll över innehållet och riktar sig till allmänheten. Dessa är framförallt mediaföretag. Interaktiva plattformar som sociala medier omfattas inte. Andra verksamheter som uppfyller kraven i 1 kap. 4 § YGL kan ansöka om att få ett utgivningsbevis, som innebär att även de omfattas av grundlagsskyddet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (75)
2022-01-22 Får man använda pronomen baserat på någons juridiska kön?
2022-01-13 Går det att ta bort uppgifter från Mr Koll?
2022-01-13 Får hemsidor publicera ens personnummer?
2022-01-10 Kan en omyndig person konvertera till islam?

Alla besvarade frågor (98565)