FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt25/04/2020

Omfattas flera olika anställningar av sexmånadersregeln?

Fråga angående skattebefrielse enligt sexmånadersregeln.

Anta att jag är utomlands i tio månader i ett land som har skatteavtal med Sverige.

Exempel 1: Har två olika anställningar på totalt åtta månader. En anställning på fyra månader. Arbetslös i två månader, dock fortfarande kvar i utlandet. Sen en till anställning på fyra månader.

Exempel 2: Har flera olika anställningar under tio månader som tillsammans blir sex månader anställning totalt. Har under denna tid stannat kvar i utlandet.

Skulle detta uppfylla sexmånadersregeln? Sexmånadersregeln säger att man får ha "flera anställningar". Men finns inget som säger hur lång tid det får vara mellan anställningar.

Hur skulle man på detta sätt även beräkna antal tillåtna dagar i Sverige? För alla månader eller endast de månader man har en anställning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är sexmånadersregeln?

Sexmånadersregeln regleras i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen (IL). Den innebär att en person som är obegränsat skattskyldig och som har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader inte är skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del det beskattas i verksamhetslandet. En person är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har "väsentlig anknytning" (se 3 kap. 7 § IL för mer om vad väsentlig anknytning innebär) till Sverige och som tidigare varit bosatt här.

Exempel 1

Sexmånadersregeln kan fortfarande bli tillämplig om utlandsarbetet överstiger sex månader totalt, även om det är fråga om flera på varandra efterföljande anställningar som för sig är kortare än sex månader och för olika arbetsgivare. Att alltså ha två fyra månaders anställningar faller inom sexmånadersregeln. Kortare uppehåll får förekomma mellan anställningarna, sådan tid ingår i den tid för kortare avbrott som regleras i 3 kap. 10 § IL.

Exempel 2

Som ovan sagt är det tillåtet att ha flera anställningar som är kortare än sex månader för sig men som totalt överstiger sex månader. Detta gäller oavsett om anställningarna är förlagda i olika länder.

Tillåtna dagar i Sverige

Som tidigare nämnts ingår de kortare avbrotten i bestämmelsen i 3 kap. 10 § IL. I den bestämmelsen framgår det att uppehåll i Sverige inte får vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”