Omfattas en övrig kulturhistorisk lämning av skyddet för fornlämningar?

2019-02-17 i Fastighet
FRÅGA
Min tomt ligger inom ett bevakningsområde för fornlämningar. Länsstyrelsen klassar tomten som "övrig kulturhistorisk lämning". Omfattas en "övrig kulturhistorisk lämning" av 2 kap kulturmiljölagen? Själva tomten är alltså inte klassad som fornlämning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Syftet med Kulturmiljölagen är främst att skydda fasta fornlämningar och byggnadsminnen. För enskilda innebär det att man får tåla en viss statlig kontroll av markanvändningen i Sverige. Som du skriver är det mycket riktigt länsstyrelsen som har ansvaret för kulturmiljöarbetet i varje län (1 kap 2 § andra stycket Kulturmiljölagen).

Om man önskar bygga eller ändra i ett fornlämningsområdet krävs tillstånd (2 kap 6 § Kulturmiljölagen). En övrig kulturhistorisk lämning saknar dock liknande lagskydd och omfattas inte av 2 kap Kulturmiljölagen.

Det bör dock tilläggas att en övrig kulturhistorisk lämning kan omfattas av andra skydd. Vad jag framförallt tänker på är reglerna om naturskydd enligt Miljöbalken och Skogsvårdslagen. Jag skulle därför rekommendera dig att samråda med länsstyrelsen innan eventuella åtgärder påbörjas i området.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (412)
2019-05-14 Störande grannar i villaområde
2019-05-12 Om grannen inte svarar på frågan om att bygga nära tomtgränsen
2019-05-12 Hur övertar våra barn fastigheten till så låg kostnad som möjligt?
2019-05-03 Krävs avtal för medgivande från grannen för en bod inom 4.5 meters gränsen?

Alla besvarade frågor (69196)