Omfattas en marknadschef av LAS?

2017-05-04 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag arbetar som Marknadschef på ett bolag med 125 anställda. Min fråga är om jag är undantagen LAS och min arbetsgivare kan låta mig gå när som då ledningsgruppsmedlemmar ej ingår i LAS? Det ska sägas att något om detta inte är specificerat i mitt anställningsavtal och min uppsägningstid är en månad, vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 1 § andra stycket första punkten LAS framgår att arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, inte omfattas av de tvingande anställningsskyddsregler som finns i LAS. Frågan är dock om du som marknadschef tillhör gruppen "företagsledare" och därmed är undantagen från LAS. Tyvärr finns det inget konkret svar på frågan utan det är en bedömning från fall till fall. Klart är vilket fall att bara för att man är en del av företagets "ledningsgrupp" innebär inte det per automatik att man är undantagen från LAS. Generellt bör man ta hänsyn till nedanstående vid bedömningen av huruvida man är att betrakta som "företagsledare" eller ej.

I bland annat propositionen till LAS har man motiverat att företagsledare undantagits från lagens tillämpningsområde, eftersom de har en utpräglad arbetsgivarfunktion och en särskild förtroendeställning i förhållande till arbetsgivaren. Man säger också att undantaget ska ges en restriktiv och snäv tolkning. I mindre bolag gäller som utgångspunkt att endast VD:n är undantagen. Man kan dock komma till en annan slutsats i fall där även en annan person i bolaget har indirekta ägarintressen i bolaget, arbetar självständigt utan arbetsledning från VD:n samt har en beslutanderätt och ett inflytande som skiljer sig väsentligt från övriga anställda (jämför rättsfallet AD 2013 nr 4). I medelstora företag gäller undantaget troligtvis VD:n, hans ställföreträdare och möjligen ytterligare någon tjänsteman med ett speciellt självständigt ansvar, särskilt om denne har arbetsuppgifter som liknar arbetsgivarfunktion.

Jag gissar, med tanke på antalet anställda, att ditt företag klassas som ett medelstort företag. Följden blir då att du skulle kunna vara "företagsledare" enligt LAS mening och därmed inte omfattas av anställningsskyddet. Detta beror dock på hur dina arbetsuppgifter ser ut. Om du har utpräglade arbetsgivarfunktioner, dvs befogenhet att anställa, avskeda och sätta lön, talar det för att du är en "företagsledare". Jag hoppas att mitt svar gav en liten inblick i hur bedömningen görs. Om du vill få ytterligare hjälp eller vill ha en fullständig utredning om du omfattas av LAS eller ej, rekommenderar jag att du bokar en tid med Lawlines juristbyrå.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1918)
2021-07-29 Nekad jobb på grund av brottsmisstanke
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?

Alla besvarade frågor (94370)