Omfattas en arbetstagare med utvecklingsanställning av LAS

2016-10-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Om en anställning utgörs av en utvecklingsanställning (omfattas inte av LAS) kombinerat med lönebidrag (omfattas av LAS), vad gäller då? Omfattas arbetstagaren av LAS eller inte?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1§ 2st 4p Lag om anställningsskydd (LAS) undantas arbetstagare som är anställda i utvecklingsanställning från lagens tillämpningsområde. Detta innebär att arbetstagaren alltså inte omfattas av LAS.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (735)
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?
2020-12-31 Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?

Alla besvarade frågor (88108)