Omfattas behovsanställning av LAS?

2019-02-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Omfattas behovsanställning på bemanningsbolag av LAS? I detta fall en anställning på 7 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, LAS gäller alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Alltså omfattas även behovsanställda på bemanningsbolag. (1 § LAS)

De enda anställda som inte omfattas av LAS är:

1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll

4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning,

5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning

Observera dock att ett eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats kan innehålla bestämmelser som skiljer sig från reglerna i LAS.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (639)
2019-12-08 Inte tillsvidareanställd efter provanställning
2019-12-07 Är det möjligt att få en provanställning om jag redan tidigare varit anställd hos arbetsgivaren?
2019-12-04 Vad gäller om behovsanställningen löpt ut?
2019-11-30 Att skriva anställningsavtal

Alla besvarade frågor (75554)