Omfattar säljarens felansvar även utbytesenhet från mobilförsäkringen?

Hej! Gäller konsumentköplagen vid reparation/ utbytesenhet? Hur länge gäller det i så fall? Jag köpte en telefon från ett företag för 2 år sedan. Hade även en extra försäkring på telefonen. För 4 månader sedan gick min mobil sönder, då använde jag mig utav denna försäkring som tog emot min trasiga telefon och gav mig en ”ny” (återställd, men man ska inte kunna urskilja den från en ny) telefon istället. Nu har den här slutat att fungera av sig själv (inga skador eller liknande) det går inte att ringa samtal mm. Värt att nämna är också att jag först fick en utbytestelefon där skärmen inte fungerade alls, fick då skicka tillbaka den och fick en ”ny” mobil, den jag har nu. Försäkringsföretaget menar att garantitiden för utbytesenheten gått ut, garantin är på 3 månader (det har gått 4 månader), vilket gör att dem inte kan hjälpa mig längre. Hur räknar man om man får en ny telefon. Är det 3 år från och med man fick den nya telefonen eller räknar man från datumet då man köpte den första, ursprungliga telefonen? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det gick telefonen du köpte för två år sedan sönder på grund av att du råkade skada den, och inte på grund av ett fel som redan fanns i telefonen. Detta har betydelse för bedömningen. Jag tolkar det därför som att du undrar om du kan göra gällande några rättigheter enligt konsumentköplagen (KKöpL).

Du nämner också en garanti. Jag utgår från att detta inte är en sådan garanti som lämnades i samband med köpet av telefonen för två år sedan, utan en garanti som enligt försäkringsbolaget (eller dylikt) gäller just utbytesenheten.

Det finns två olika aspekter av din fråga. Jag kommer nu att gå igenom dom var för sig.

Konsumentköplagen

När ett företag säljer en vara till en konsument tillämpas KKöpL (1 kap. 3 § KKöpL). Lagen är som utgångspunkt tvingande till förmån för konsumenten (1 kap. 10 § KKöpL).

Varan ska stämma överens med köpeavtalet och, lite förenklat, stämma överens med vad köparen rimligen kan förvänta sig av en sådan vara (4 kap. 1 § och 2 § KKöpL). Om så inte är fallet är varan felaktig (4 kap. 5 § KKöpL). Felet måste ha funnits när köparen tog emot varan och ha visat sig inom tre år från denna tidpunkt för att näringsidkaren ska vara ansvarig för det (4 kap. 14 § KKöpL).

Utöver detta ansvar för fel som alltid gäller, står det näringsidkaren fritt att erbjuda en garanti för den sålda varan (jfr 4 kap. 21 § KKöpL). Det framgår dock inte att säljaren i ditt fall har lämnat någon garanti för den ursprungliga telefonen, så jag går inte in närmare på den frågan.

Som framgår ovan omfattas inte skadan på din (ursprungliga) mobiltelefon av säljarens felansvar, eftersom det är en skada som uppkommit genom ditt vållande sedan du fick den. Det finns inte heller någon garanti. Säljarens ansvar enligt KKöpL upphör därmed, och omfattar inte eventuella ersättningsenheter du kan ha fått med anledning av separata försäkringsavtal – det är som utgångspunkt en fråga mellan dig och försäkringsbolaget. Detta beror på att det är ett separat avtal. Att så är fallet kan bl.a. utläsas av 1 kap. 3 § första stycket KKöpL, där det står att lagen gäller för köp av en vara. Köp är en särskilt typ av avtal, precis som försäkringsavtal är en annan.

Därmed saknas möjlighet att kräva en ny telefon enligt KKöpL.

Försäkringen

Det kan också vara värt att säga något kort om vad som gäller mellan dig och försäkringsbolaget. Din försäkring är en s.k. individuell skadeförsäkring och är en konsumentförsäkring. Detta regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Som utgångspunkt gäller att försäkringsvillkor som i jämförelse med FAL är till nackdel för dig som försäkringstagare, är utan verkan (1 kap. 6 § FAL). I övrigt råder i princip avtalsfrihet – dvs. det du och försäkringsbolaget har kommit överens om genom avtalet är det som gäller. För att få reda på exakt vad som gäller måste man därför läsa avtalet, som är den primära rättskällan för er avtalsrelation. Eftersom det är frivilligt för företag att erbjuda garanti, är det fullt möjligt att tänka sig att en sådan begränsad garanti på tre månader kan vara gällande.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis omfattas ditt köp av den ursprungliga telefonen av KKöpL, vilket innebär att säljaren har ett treårigt ansvar för fel på just den telefonen – det vill säga ett ansvar inom ramen för ert köpeavtal. Säljarens ansvar omfattar dock inte andra varor du fått av andra företag, som en följd av separata avtal. Frågan om skicket på din nya telefon är därför en fråga mellan dig och försäkringsbolaget, och regleras huvudsakligen av ert försäkringsavtal i stället för KKöpL.

Mitt främsta råd är därför att kontrollera så att försäkringsbolagets påstående om en tremånadersgaranti är förenlig med försäkringsavtalet. Om så är fallet finns det nog tyvärr inte så mycket att göra.

Hoppas att det var svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo