Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

2019-09-30 i Förundersökning
FRÅGA
Om A skulle polisanmäla M för ett grovt narkotikabrott som A tror att M har begått, får inte A berätta för M då att han är polisanmäld med tanke på förundersöknings sekretessen om polisen även planerar att avlyssna M?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som du noterat gäller sekretess under pågående förundersökning (förundersökningssekretess) (se 18 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)). Sekretessen innebär att uppgifter i en pågående förundersökning inte får lämnas ut om detta skulle kunna skada utredningen. Eftersom förundersökningssekretessen är avsedd att skydda den pågående utredningen, upphör den att gälla när åtal väcks.

Även om det råder förundersökningssekretess i en brottsutredning omfattar sekretessen inte andra personer än de offentliga tjänstemännen (se 1 kap. 1 § OSL). Det innebär att förundersökningssekretessen inte kan hindra A från att berätta för M om polisanmälan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77210)