Omfång för klausul om förbud mot konkurrerande verksamhet

2017-04-22 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej!Jag har ett bolag som startar upp och driver mindre privatskolor, dvs vi sköter hela processen från att hitta tomt till att hela skolbyggnaden är uppförd och en skola är igång. En av mina projektledare har nu frågat mig om hon skulle kunna köpa en fastighet (ej för privat bruk) tillsammans med sina bröder, som även de jobbar inom fastighetsbranschen och bygger skolbyggnader bla, men de driver ingen skolverksamhet som jag gör. Jag har i mina anställningskontrakt en klausul om att det är förbjudet att driva konkurrerande verksamhet men jag kan inte avgöra om det hon frågar om, kan anses som konkurrerande? Jag bedriver skolverksamhet och hon vill bygga och sälja en fastighet som skolverksamhet sedan ska bedrivas i... Vore oerhört tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

En konkurrensklausul ger dig rätten som arbetsgivare att reglera förbud mot konkurrerande verksamhet både under och efter att anställningen har upphört. Exakt vad en konkurrensklausul innebär eller vad den ska täcka finns inte reglerat explicit i lagen utan det är ni som parter som bestämmer det. En förutsättning är dock att klausulen faller under AvtL 38§, vilket innebär att klausulen ska vara skälig. Det betyder väldigt förenklat att klausulen inte får gå utöver vad som behövs för att skydda dina intressen. Se här här

Anledningen till att möjligheten för arbetsgivare att använda sig av förbud mot konkurrerande verksamhetsklausuler finns är för att skydda arbetsgivarna mot att en anställd, eller tidigare anställd, går till en konkurrent och delger företagshemligheter, eller startar upp en konkurrerande verksamhet och med hjälp av kunskapen hen har till sitt förfogande konkurrera ut sin tidigare arbetsplats.

Utöver avtalslagen så spelar kollektivavtalet inom din bransch roll angående vad konkurrensklausulen innebär och hur pass långt den får gå, vilket kan fungera som en bra vägledning för dig. Viktigt att påpeka här är att om varken du eller din anställda är part i något kollektivavtal så har kollektivavtalet inte någon bindande effekt för någon av er utan kan endast i så fall användas som vägledare.

Sammanfattningsvis är det alltså upp till er som parter, om du inte anser att det är en konkurrerande verksamhet att genomför den affären så faller det inom omfånget av er klausul om förbud mot konkurrerande verksamhet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Me vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (108)
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde
2021-05-22 Bunden av muntligt anställningsavtal?
2021-04-21 Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (94564)