Omedelbarhetsprincipen - vad domstol får grunda dom på

2015-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Iett brottsmål, får tingsrätten döma utifrån bevisning som ej finns med i stämningsansökan?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Bevis som åberopas ska anges i stämningsansökan enligt 45 kap 4 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) gällande allmänt åtal och 47 kap 2 § RB gällande enskilt åtal. Dock utgör detta inget hinder för att använda sig av bevisning som uppkommit senare under målets gång. Gällande allmänt åtal stadgar 45 kap 17 § RB "Vill part vid huvudförhandlingen åberopa bevis, som han icke förut uppgivit, skall han omedelbart giva rätten och motparten underrättelse om beviset och vad han vill styrka därmed." Bestämmelsen tillämpas även vid enskilt åtal, 47 kap 24 § RB. Således kan bevis åberopas som ej angetts i stämningsansökan under förutsättning att parten omedelbart lämnat rätten och motparten underrättelse om detta och vad han eller hon vill styrka med beviset.

Gällande vad domstolen får grunda domen på så tillämpas den s.k. omedelbarhetsprincipen. Denna innebär att domstolen endast får grunda domen på vad som förekommit vid huvudförhandling. Avgörs målet utan huvudförhandling ska domen grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet. Gällande brottmål så finns principen lagstadgad i 17 kap 2 § RB.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (326)
2020-09-20 Olovlig körning och bevisvärdering
2020-09-20 När man kan åberopa nya vittnen i tvistemål
2020-09-19 Inspelade samtal- olagligt eller bevisning?
2020-09-12 Vem bestämmer om ett brott är bevisat?

Alla besvarade frågor (84241)