Ombud i rätten

2016-11-28 i Domstol
FRÅGA
Får en person som har blivit dömd till häleri samt grovt bedrägeri agera som ombud i tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 12 kap. 2 § rättegångsbalken stadgas att man inte får vara ombud ifall inte rätten med hänsyn till "redbarhet, insikter och tidigare verksamhet" anser att personen är lämplig att vara det. Ombudet kan avvisas ifall han av rätten inte anser att ombudet är lämpligt, se här. Det är dock ovanligt att en avvisning sker, det ska med andra ord till ganska mycket för att en person ska anses olämplig att agera ombud i rätten.

En tidigare besvarad fråga som rör din undran hittar du här. Här nämns det att ha blivit dömd för grov förmögenhetsbrottslighet (såsom exempelvis grovt bedrägeri) gör att redbarheten inte kan anses uppfylld. Utifrån det är det möjligt att personen ifråga inte skulle få agera ombud. Men domstolen ska självmant pröva ifall ombudet är lämpligt och kommer ta hänsyn till samtliga omständigheter, varför det är svårt för mig att ge dig ett tydligt svar eftersom jag inte känner till allting kring målet och personen.

Hoppas ändå att du fick lite vägledning av mitt svar!

Allt gott!

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?